Lekplatskarta inspirerar till lek på nya platser

AB Kristianstadsbyggen (ABK) har drygt 100 lekplatser i sina bostadsområden i Kristianstads kommun. En ny digital karta över lekplatserna gör att barnfamiljer kan hitta nya favoritställen för lek som de kanske inte visste fanns.


En karta över Kristianstads lekplatser.
På lekplatskartan kan man klicka på en lekplats och få upp mer bilder och information, som adress och beskrivning.

– Vi har många bra och trevliga platser som vi hoppas att fler kan upptäcka. Våra två storlekplatser på Österäng och Gamlegården är populära, men vi har många fina lekplatser runt om i kommunen som kanske inte är lika uppmärksammade, säger Henrik Strand, vd på ABK.


Lekplatskartan är en del av Kristianstads kommuns kartsida och på kartan finns lekplatserna utmärkta med bild och beskrivning. En del av dem är större med många lekredskap för olika åldrar och andra är mindre med enstaka lekredskap.


Att inspirera till att leka på andra områden än sitt eget handlar för ABK om att skapa möten och integration mellan människor.


– Det kan finnas områden som man inte vet någonting om, eller kanske har fördomar om. Kommer man ut och leker, ser området och pratar med människorna som bor där så kanske bilden av området förändras, säger Jonas Rosenberg, kommunikationschef på ABK.

Här hittar du kartan över ABK:s lekplatser.