Lekplatser rustas för miljoner

Sagoängen i Halmstad och två lekplatser i Oskarström ska rustas upp för sammanlagt fem miljoner kronor. Hur de ska se ut och vad de ska innehålla får Halmstads kommuninvånare vara med och bestämma.


Anneslättsgatans lekplats i Oskarström är en av de lekplatser som ska rustas upp och kommunen hoppas på att invånarna bidrar med idéer och förslag till utformning. Foto: Halmstads kommun.

Boverket har beviljat 2,5 miljoner kronor i bidrag för upprustning av Sagoängen i centrala Halmstad samt lekplatserna på Anneslättsgatan och Lövhultsvägen i Oskarström. För att få bidraget krävdes att kommunen skulle gå in med lika mycket pengar, vilket innebär att lekplatserna kommer att rustas upp för sammanlagt fem miljoner kronor.


Inför upprustningen önskar Halmstads kommun att få in synpunkter, åsikter och förslag på hur områdena ska utformas från kommuninvånare och andra besökare. Därför finns nu två enkäter på kommunens webbsida där man kan gå in och lämna sina önskemål.


– Vi hoppas att så många kommuninvånare som möjligt passar på att lämna sina förslag på vad de önskar att lekplatserna ska innehålla och vad de vill göra där. På det viset kan vi ta med dessa önskemål i vår planering. Vi vill ju att lekplatserna ska bli omtyckta och välbesökta, säger Hanna Sandqvist, landskapsingenjör på teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstads kommun.

Störst investering, tre miljoner kronor, görs för Sagoängen som är en omtyckt lekplats. Planen är att den ska bli kommunens första så kallade utflyktslekplats, ett utflyktsmål för alla kommuninvånare. Lekplatsen ska även locka turister och övriga besökare.


Planering och projektering av samtliga tre lekplatser pågår under våren. Byggnation kommer att påbörjas efter sommaren och förhoppningen är att kunna inviga de upprustade lekplatserna i slutet av året.