Legacy kan göra idrottsevenemang angelägna för fler

Att arrangera ett stort idrottsevenemang kostar mycket och uppskattas inte av alla. Genom att redan från början arbeta med legacy går det att skapa ett evenemang som blir en angelägenhet för fler och lämnar bestående avtryck. Ett nytt webbverktyg från Riksidrottsförbundet (RF) hjälper till att skapa evenemang med långsiktiga positiva effekter och bäddar för nya evenemang i framtiden.


#legacy #idrottenseffekter #idrottsevenemang
De effekter som finns kvar efter ett genomfört evenemang kallas legacy. Legacy påverkar flera olika områden och positiva, långsiktiga effekter skapar en bra grogrund för nya evenemang i framtiden. Bild: Riksidrottsförbundet (RF)

Legacy är arvet efter ett idrottsevenemang, det vill säga alla de effekter av arrangemanget som finns kvar efter genomförandet. Positiva effekter av idrottsevenemang är av stor betydelse för idrottsrörelsen i stort men också för idrottsföreningarna lokalt. Framtida intresse för idrott, uppskattning och stöd för idrottsrörelsen påverkas direkt av de mervärden ett evenemang skapar. Legacy påverkar långt efter evenemanget.


– När vi arrangerade Special Olympics Sweden Invitational Games för personer med intellektuell funktionsnedsättning år 2020 i Östersund arbetade vi aktivt före, under och efter för att skapa ett legacy. Idrottsföreningarna har nu ökat sin kunskap och vilja att inkludera personer med intellektuell funktionsnedsättning och kommunen har tillsatt resurser till prova-på-aktiviteter och utbildar personal. Allt för att flera personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna idrotta, förbättra sin hälsa och att använda sin idrott för att förändra livet, berättar Karin Riddar, Svenska Parasportförbundet.

Legacy sträcker sig långt utanför idrottens värld där lokalsamhället påverkas av ett idrottsevenemang. Det kan vara i form av nya företag, en tydligare image, kunskapshöjning hos invånarna och en starkare vi-känsla. Genom att arbeta med legacy i ett bredare perspektiv ställs helheten i fokus, de mjuka värdena blir tydligare och argumenten för evenemanget starkare.


Riksidrottsförbundet och Centrum för idrottsevenemang lanserar nu ett webbverktyg som bygger på en arbetsmodell framtagen av Göteborgs Universitet på uppdrag av Riksidrottsförbundet. I verktyget finns inspiration, kunskap och konkreta tips kring att arbeta med legacy.


Verktyget finns här: www.evenemangslegacy.se