Landskronas största lekplats har något för alla

6500 kvadratmeter lekplats med hinderbanor, studsmattor, kickbike- och parkourbanor. Dessutom blir det plats för musik, grill och picknick. I början av 2020 börjar Landskronas största lekplats byggas för att stå klar till sommaren.


Visualisering av den norra delen av Karlslunds nya lekplats. Bild: COWI

Karlslund i Landskrona, som präglas av miljonprogrammets storskaliga stadsbyggnadstänkande, är under omvandling. Landskrona stad och det kommunala bostadsbolaget Landskronahem har omfattande planer för området med bland annat nya bostadshus, ny skola och stadens största lekplats. Målet är att skapa ett mer varierat bostadsutbud, mer varierade utemiljöer och mötesplatser samt att öppna upp och koppla stadsdelen bättre till resten av staden.


Förra hösten höll stadsbyggnadsförvaltningen dialogmöten där barn och unga fick vara med och påverka utformningen av den nya lekplatsen. Under våren har Landskronahem träffat barn från sex olika fritidsgårdar. Parkourbana och en scen där man kan dansa, spela musik eller bara sitta och umgås är exempel på önskemål.


– Det var viktigt för oss att stadens barn och unga skulle vara delaktiga i planeringen av lekplatsen. Vi vill att alla ska känna sig välkomna och hoppas att den kommer att locka barn från hela staden och även från byarna runt Landskrona, säger Tora Broberg, stadsmiljöchef på Landskrona stad.

Uppdraget för detaljprojektering och bygghandlingar har gått till konsultföretaget COWI och involverar landskapsarkitektur, dagvattenhantering, belysning och konstruktion.


– Det är spännande att få vara med när Landskrona stad vill utveckla stadsdelen Karlslund – och väldigt roligt att få planera hur en så här stor och annorlunda lekplats ska se ut. Budgeten ger utrymme att välja helt andra lekutrustningar än vi vanligtvis gör till lekplatser, vilket är häftigt, säger Mikaela Nordenberg, landskapsarkitekt och projektledare på COWI.


För de yngre barnen finns en spännande ”skog” att vandra genom med små hinder och kojor på vägen samt lekkullar, mindre rutschkana och gungor. För de äldre barnen finns bland annat en hög rutschkana, gungor och studsmattor. Det planeras också för en kickbikebana och grillplats. Delar av lekplatsen kommer att utformas så att de passar för barn med funktionsvariationer.

Kostnaden för lekplatsen beräknas bli 10–14 miljoner kronor, varav hälften kommer från Boverket.