Landskapsarkitektur mer aktuellt än någonsin

Årets nominerade till Sveriges Arkitekters Landskapsarkitekturpris är exempel på hur kommuner jobbar med bland annat klimatförändringar, barnperspektivet och kulturhistorisk anpassning. Linköping har dubbel chans att vinna med sina två nominerade parker i konkurrens med Lund och Stockholm. På Arkitekturgalan den 25 mars avgörs vem som får det prestigefyllda priset.


#landskapsarkitekturpriset #broparken #andersfranzenspark #paradiset #nordiskdjungel
De nominerade till Landskapsarkitekturpriset 2020 är Anders Franzéns park, Stockholm, Broparken, Linköping, Nordisk djungel, Lund och Paradiset, Linköping.

Sedan 1987 har fack- och branschförbundet Sveriges Arkitekter delat ut ett pris för bästa landskapsarkitektur. Juryarbetet går ut på att bedöma levande växter i ständig, okontrollerad förändring, något som inte är det lättaste – en park eller utomhusmiljö blir egentligen aldrig färdig.


Cirka 60 förslag har kommit in till årets pris och juryn har bedömt ett tjugotal av dem på plats runtom i Sverige. Förutom god gestaltning har juryn sökt efter starka idéer som tar sig an dagens samhällsutmaningar.


– Pandemin har ökat intresset och förtydligat behovet av miljöer utomhus. Under jurybesöken såg vi alltid människor i parkerna, även kvällstid, och tyvärr också att vissa platser, främst i Stockholm, är slitna efter bara några års användning, säger juryns ordförande Monika Gora, landskapsarkitekt LAR/MSA som driver Gora art&landscape.

De senaste åren har insikten om den globala klimatkrisen tagit plats i vårt kollektiva medvetande och det påverkar förstås juryns val – liksom de arkitekter och beställare som står bakom de nominerade.


– Gemensamt för dem som vi har valt ut är att de framgångsrikt prövar stadens förutsättningar för biologisk mångfald, naturupplevelser och skönhet i det levande växtmaterialet, säger Monika Gora.


Emina Kovacic, Sveriges Arkitekters ordförande och stadsarkitekt i Karlshamn, betonar att landskapsarkitektur är mer än bara yta.


– Människan och gröna rum är oskiljaktiga, det bevisar årets bidrag. Nomineringarna belyser med sin mångsidighet och utpräglade hållbarhetsperspektiv varför vi måste satsa på landskapsarkitektur. Dess existens definieras inte enbart av ytskikt, utan också av potential som arena för lärande, läkande, sociala och lekfulla aktiviteter, kontemplation och koppling till vår kulturhistoria, säger Emina Kovacic.

Läs mer om de nominerade parkerna nedan:


#landskapsarkitekturpriset #andersfranzenspark
Anders Franzéns park i Stockholm är en böljande park uppdelad i olika zoner med gott om plats för alla åldrar. Foto: Kasper Dudzik

Anders Franzéns park, Hammarby sjöstad i Stockholm

Här tar arkitekten tillvara på barnperspektivet men ger också plats för vuxna. Juryn pekar på det generösa utrymmet för lek, att den är fin året om och dess ovanligt genomarbetade material och detaljer. ”Den är en sinnlig och vacker upplevelsepark för alla åldrar, full av intresseväckande detaljer och smårum att utforska”, skriver juryn i sin motivering.

Arkitekt: AJ Landskap. Byggherre: Exploateringskontoret, Stockholms stad.


#landskapsarkitekturpriset #broparken #vallastaden
Broparken i Linköping slingrar sig som en bäckravin genom hela stadsdelen Vallastaden. Foto: Adam Linde

Broparken, Vallastaden i Linköping

Den första av de två nominerade i Vallastaden är den park som skapats intill det gamla diket som slingrar sig genom stadsdelen. ”Broparken är ett sprakande växtstråk som förändras över året, där vattnets rörelse och växternas kretslopp ger tydliga avtryck i parkens utformning”, skriver juryn. Den pekar också på parkens förmåga att ge skugga och vattenkontakt i en tid av stigande temperaturer.

Arkitekt: White Arkitekter. Byggherre: Linköpings kommun.


#landskapsarkitekturpriset #nordiskdjungellund #stadsparkenlund
Nordisk djungel utgör den nya, upprustade sydliga entrén till historiska Stadsparken i Lund. Foto: Jonas Jiborn

Nordisk djungel, Stadsparken i Lund

En bra förebild nu när många historiska parker behöver rustas upp, anser juryn, och motiverar: ”Parken är ett utsökt exempel på klassisk trädgårdskonst i nutida tappning, med vackra växtkompositioner och ett finstämt samspel mellan vatten, trä och sten.” Andra kvaliteter är att arkitekten har trollat fram en stor plats på en begränsad yta och återanvänt sten, växter och annat lokalt material.

Arkitekt: Edge of Landscape. Byggherre: Lunds kommun.


#landskapsarkitekturpriset #paradiset #vallastaden
Paradiset i Linköping har en enkel form där odlandet står i centrum. Foto: Måns Berg

Paradiset, Vallastaden i Linköping

Vallastadens andra nominerade park är ”en ny slags park, med odlandet i centrum”, skriver juryn. De lyfter fram att odlingslotterna bäddar för gemenskap mellan odlare och parkbesökare, liksom att utformningen inspirerar till ett friare samspel mellan människa och natur. ”Parken har en slående enkel form – men ett rikt innehåll som gynnar en mångfald av organismer, både under och ovan mark.”

Arkitekt: 02landskap. Byggherre: Linköpings kommun.