Låt XL-Hjälpen förverkliga din förenings byggplaner

Bygghandelskedjan XL-Bygg firar sina tio år i Sverige genom att lansera XL-Hjälpen, ett initiativ för att hjälpa föreningar och klubbar att förverkliga byggprojekt som de inte har möjlighet att genomföra själva. Projekten ska vara till nytta och glädje för många och bidra till ökad tillgänglighet och inkludering.


Behöver scoutstugan renoveras? Nominera den till XL-Hjälpen så kanske hjälp finns att få.

XL-Bygg vill vara ”branschens bästa lagspelare” och företaget menar att en del av det innebär att vara en aktiv spelare i samhället.


– Våra handlare finns över hela landet och är ofta engagerade i det lokala föreningslivet och därmed medvetna om att det finns många viktiga byggprojekt som aldrig blir av, oftast i brist på pengar. Det kan vara scoutstugor som behöver renoveras, ridhus med läckande tak, läktare som saknas, badbryggor och mycket annat. Genom XL-hjälpen kan dessa angelägna projekt äntligen bli av, säger XL-Byggs vd Karin Eriksson.

Projekt som får stöd av XL-Hjälpen ska gynna många. Det är alltså inte enskilda privatpersoner som kan ansöka för att få hjälp att bygga en ny altan eller liknande utan det handlar om projekt som är av nytta och glädje för många. Särskild vikt kommer att läggas vid projekt som leder till tillgänglighet och inkludering.


Alla kan söka, oavsett ålder eller inriktning. Teatergrupp, scoutförening, fotbollsklubb, syförening, pensionärsgrupp eller liknande. Det får gärna ha en koppling till idrott, umgänge, miljö, natur, ungdomar eller djur. Det måste också vara genomförbart inom en rimlig tid och till en rimlig budget.

– Det här är en tanke vi burit på länge och många av våra handlare genomför redan liknande insatser lokalt. Nu testar vi att göra det som en gemensam satsning på nationell nivå. Vår förhoppning är att XL-Hjälpen blir en långsiktig satsning vilket skulle betyda att vår lagspelartanke fungerar utmärkt även i praktiken, säger XL-Byggs marknadschef Erik Öhlin.


XL-Hjälpen kommer att genomföra ett antal byggprojekt i central regi men det kan även tillkomma en del mindre byggprojekt som genomförs i regi av kedjans lokala handlare.


För att nominera ett projekt, besök XL-Hjälpens kampanjsida på www.xlhjalpen.se. Där finns även tydliga exempel på lämplig projektstorlek och instruktioner om att den sökande själv måste stå för konstruktionsritning och bygglov. Nomineringsperioden är mellan 28 mars och 31 maj. De vinnande projekten planeras att genomföras med start under hösten 2019.