Kvinnor och män tränar lika mycket men olika

Mer än hälften av svenskarna (57 procent) tränar minst 2–3 gånger i veckan och de populäraste träningsformerna är promenader, styrketräning och löpning. Men vad och varför man tränar skiljer sig åt mellan könen och olika åldersgrupper. Det är några av resultaten ur sportkedjan Stadiums årliga undersökning av svenskarnas tränings- och motionsvanor som genomförs av Sifo.


Promenader och styrketräning är de populäraste träningsformerna i den undersökning Sifo gjort på uppdrag av sportkedjan Stadium.

Undersökningen genomfördes av Sifo i december 2018. Totalt medverkade 1 000 personer i undersökningen. Även om en majoritet uppgav att de motionerar regelbundet så svarade 20 procent att de bara tränar någon gång i halvåret eller mer sällan, varav 7 procent aldrig tränar till skillnad mot 11 procent i fjol. De främsta anledningarna till att inte träna är att man prioriterar andra fritidsaktiviteter, inte gillar att motionera samt att barn och familj tar upp tiden.

De främsta anledningarna att träna/motionera är i turordning: 1. Vill få bättre hälsa 2. Vill få bättre kondition 3. Vill bli starkare 4. Tycker det är roligt 5. Vill få snyggare kropp

Det är fler kvinnor än män som tränar för att bli starkare (40 procent respektive 23 procent) medan det är fler män som tränar för att förbereda sig inför en tävling (8 procent av männen, 3 procent av kvinnorna). Dock tränar kvinnor och män ungefär lika mycket men föredrar olika träningsformer.

– Kvinnorna föredrar i högre utsträckning promenader och gruppträning eller pass som träningsform. Männen i sin tur är mer förtjusta i löpning och bollsporter. Träningsvanorna förändras också i takt med att vi blir äldre och vår livssituation förändras, vilket är helt naturligt, säger Angelica Larsson, PR-ansvarig på Stadium.

Träningsvanorna skiljer sig även åt beroende på ålder. Det är fler i åldersgruppen 18–29 år som tränar för att få en snyggare kropp (43 procent) och för att bli starkare (42 procent) medan åldersgrupperna 50–64 år och 65–79 år i större utsträckning tränar för att få bättre kondition (53 respektive 62 procent).

Styrketräning är den populäraste träningsformen i åldern 18–29 år medan promenader dominerar i åldersgruppen 50–79 år.


I undersökningen framkom att de mest populära träningsformerna är:

1. Gång/promenad (med eller utan stavar) 2. Styrketräning 3. Löpning/joggning 4. Cykel 5. Gruppträning/pass 6. Bollsporter 7. Yoga 8. Simning 9. Längdskidor/rullskidor 10. Ridsport