Kvinnor och män tränar lika mycket men olika

Mer än hälften av svenskarna (57 procent) tränar minst 2–3 gånger i veckan och de popul