21 hektar funktionell park anläggs i Lund

Kunskapsparken i den nya stadsdelen Brunnshög i Lund kommer att bli en 21 hektar stor, grön oas med skogsträdgård, odling, rinnande bäckar, ängar, utegym, lekplats och höjder med milsvid utsikt. Parken kombinerar upplevelse med funktion och ska stå klar 2023.


#kunskapsparken #brunnshög #parkgestaltning #skogsträdgård #funktionellpark #rekreationsområde
Den nya Kunskapsparken i Lund blir stor som 30 fotbollsplaner och kommer att kombinera upplevelser med funktion. Illustration: Lunds kommun, Tyréns

Kunskapsparken, som är belägen i gränslandet mellan stadsmiljön och det omgivande landskapet, blir både en upplevelserik och en rofylld miljö med stark koppling till den skånska slätten. Den blir ett rekreationsområde för de som bor och arbetar i Brunnshög men ska också fungera som ett regionalt utflyktsmål.


– Kunskapsparken blir ett viktigt område för närrekreation, där lundaborna kan uppleva milsvid slättutsikt och faktiskt får möjlighet att promenera ut i landskapet. Det är en ny typ av park, där vildvuxen natur möter ordnad park. Kunskapsparken är en av stadens största parksatsningar på många, många år, säger Karl-Oscar Seth, stadsträdgårdsmästare i Lunds kommun.

Kunskapsparken utgår från en höjd som skapas i parkens mitt och blir en självklar målpunkt. Parkens höjder och terrängsvackor ger utrymme för många olika växtsamhällen och en rik biologisk mångfald – och bildar i sin tur ett naturligt skydd mot vind. Här ska också byggas ett fördröjningssystem med bland annat öppna diken och en stor dagvattendamm som kommer att vara både en del av upplevelsen och fördröja dagvattnet på ett sätt som värnar om miljön. En stor skogsträdgård kommer att bjuda på ätliga frukter och stor biologisk mångfald, växthus och möjligheter till möten och konferenser.


– Det här kommer bli en mångfacetterad och stor park på 21 hektar. Vi låter det urbana landskapet möta åkermarken och har gjort flera spännande nedslag på platser i parken som tillsammans bildar en intressant helhet, säger Åsa Eneroth, landskapsarkitekt på Tyréns som bland annat varit med och gestaltat parken.


Parkens koncept utgår från att skapa lekfulla kontraster och identitetsskapande, mångfunktionella stolpar som ska knyta samman parken. En av de identitetsskapande delarna utgörs av en lekskulptur som kommer fånga besökaren i en form av labyrint. Skulpturen ska ge besökaren en känsla av acceleration som intensifieras genom kulören allt längre in i labyrinten.


Parken ska preliminärt stå klar under hösten 2023 och kostnaden beräknas till 87,5 miljoner kronor.