Kunskapshöjande fikaföreläsningar med Veg Tech

Ängsetablering, dagvattendammar och vegetationsteknik för framtidens klimat är några av de ämnen som man kan boka en gratis, digital föreläsning om hos växtsystemföretaget Veg Tech. En satsning som drivits fram av vår tids restriktioner.


#vegtech #växtsystem #naturligdagvattenhantering #ängsetablering #sedumtak
Veg tech delar med sig av sin kunskap om olika växtsystem i sex olika föreläsningar som kan bokas gratis. Foto: Veg Tech

Veg Tech utvecklar och odlar växtsystem som skapar grönska i urbana miljöer, på såväl marken som fasader och tak. Deras system används även för dagvattenhantering och som erosionsskydd. Eftersom restriktionerna i samband med covid gör det svårt att träffas bjuder företaget nu in till korta, kostnadsfria digitala fikaföreläsningar (20-25 min) på sex olika teman:

1. Systemlösningar för dagvattendammar Med fokus på hur växter kan användas för att skapa en komplett växtlösning för ett dagvattenprojekt. Att välja rätt växt från fuktzon till djupt vatten.


2. Bädda för pollinatörerna! Inspiration om olika växtsystem och vilka miljöer som kan passa för att främja insekter och skapa mångfald i staden.


3. Ängsetablering – Metoder, förväntningar och skötsel En genomgång av vilka metoder man kan använda vid etablering av ängsytor och vad man bör tänka på kring projektering, etablering och skötsel.


4. 30 år med sedum Lärdomar kring sedum på mark och tak. Nytt för 2021 är att Veg Techs sedummatta innehåller biokol – vad är fördelarna?


5. Taklandskap och innergårdar på bjälklag En inspirationsföreläsning där olika uppbyggnader och projekt visas upp. Vad är viktigt att tänka på och hur ser det ut med skötsel?


6. Vegetationsteknik för framtidens klimat Ökade regnmängder, eroderande mark och sinande grundvatten – kan vegetationsteknik vara en del av lösningen?

Föreläsningarna bokas här.