Kungsbacka golfklubb prisas för miljöarbete

Kungsbacka golfklubb får Årets Natur & Miljö-pris av Svenska Golfförbundet och SGA, Swedish Greenkeepers Association. Ett långvarigt och målinriktat arbete innehållandes bland annat elektrifiering av maskinparken, solceller på taket, laddstolpar på parkeringen, sandbäddar för pollinerande bin, återhållsam gödsling samt 150 uppsatta fågelholkar är några av anledningarna till priset.


Kungsbacka GK prisas för sitt miljöarbete.
Håkan Emqvist, klubbchef Kungsbacka golfklubb som prisats av Svenska Golfförbundet och Swedish Greenkeeperers Association för sitt långvariga miljöarbete. Foto: Kungsbacka GK

Motiveringen lyder i korta ordalag: ”För ett långvarigt och bra miljöarbete som sträcker sig 15–20 år tillbaka i tiden.” Priset, i form av ett inramat diplom, räcktes över av Peter Edman, bankonsulent på Svenska Golfförbundet med särskilt ansvar för miljöarbetet, samt Göran Tyrsing, kanslichef på SGA – i samband med att golfförbundets tv-satsning Pitch var på besök för ett reportage till avsnittet om hållbarhet i slutet av mars.


Peter Edman förklarar en del av Kungsbackas framgång i miljöarbetet:


– Klubben har en aktiv miljökommitté med en bra mix av förtroendevalda, anställda och ideella, miljöarbetet är väl förankrat i styrelsen, kommunikation och beslutsgång mellan miljögrupp, banchef, kanslichef och styrelse är bra liksom kommunikationen mellan klubben och lokala myndigheter. Andra klubbar kan lära av Kungsbacka.

Här kommer ett axplock på aktiviteter i klubbens miljöstrategi: Eldriven gräsklippare, vält och bollplockare på driving rangen, laddstolpar på parkeringen, solceller på taket, 150 uppsatta fågelholkar på banan, hackspettar och gröngölingar som flyttats inom området för att få ökad livskvalitet, bikupor, sandbäddar för pollinerande bin och återhållsam gödsling. Det sistnämnda är baserat på de nordiska golfförbundens gemensamma forskningsstiftelse STERF:s råd och rekommendationer. Tack vare dessa har klubben lyckats minimera användning av kemiska växtskyddsmedel och gödselmedel.


Elsa Rosenblad, ordförande i miljökommittén på Kungsbacka golfklubb, säger till Pitch:


– Vi ska inte framstå som något annat än den miljö vi verkar i. Vi har sakliga argument som vi har fört fram. Om man bara håller sig till fakta och diskuterar fakta och konsekvenser så når man långt.


Klubbchef sedan sommaren 2020 är Håkan Emqvist, med en bakgrund som vatten- och miljöingenjör – en något annorlunda bakgrund jämfört med många andra chefer på golfklubbar i Sverige. Den rekryteringen säger också en del om hur styrelsen och miljökommittén på Kungsbacka golfklubb tänker ”utanför boxen”.


– Vi måste försöka att kontinuerligt förbättra oss när det gäller hållbarhetstänket. Jag tror att vi golfklubbar kan ta ett stort hållbarhetsansvar för hela samhällsutvecklingen. Vi märker att den yngre generationen tycker att hållbarhetsfrågor är betydligt viktigare. Vi har en hel hållbarhetsrörelse som leds av Greta Thunberg där hållbarhetsfrågan är helt central. Man vill se en samhällsutveckling där hållbart tänk står i fokus – och där spelar golfbanor en väldigt viktig roll, säger Håkan Emqvist till Pitch och fortsätter:


– Vi tror att det är viktigt för framtida medlemsrekrytering, för att hålla oss relevanta och intressanta för de gäster som kommer och besöker oss, för partners och sponsorer som vill att de partners som de arbetar med tänker på miljön. Det är alltså inte bara yttre krav som gör att vi väljer att gå den här vägen.

Kungsbacka GK prisas för sitt miljöarbete
Eldriven maskinpark, laddstolpar på parkeringen, 150 uppsatta fågelholkar, sandbäddar för pollinerande bin och återhållsam gödsling är några av de åtgärder som gav Kungsbacka golfklubb utmärkelsen Årets Natur & Miljö-pris. Foto: Johan Hampf

Fredrik Hansson, kommunalråd (C) i Kungsbacka kommun som arrenderar ut en stor del av marken till golfklubben, lovordar klubbens natur- och miljöarbete.


– Kungsbacka golfklubb driver ett långsiktigt miljöarbete som går många år tillbaka. Det är något vi från kommunens sida sätter stort värde på att, att man är aktiv, självständig och tar ansvar för sitt miljöarbete på ett så bra sätt.

Enligt kommunalråd Hansson stärker det klubbens position som idrottsförening.


– Jag ser Kungsbacka golfklubb som en stor förebild för andra föreningar – att vara ett gott exempel, säger han till golfförbundets tv-satsning Pitch.


Klicka här för att se avsnittet om hållbarhet. Reportaget om Kungsbacka golfklubb finns 21 minuter och 20 sekunder in i programmet.


Thomas Björn