Sveriges första kulturljudzon införs i Malmö

Ett nytt planprogram för Sofielunds verksamhetsområde kommer att göra området till Malmös mest dynamiska kultur-, fritids- och näringslivscentrum – och med Sveriges första kulturljudzon.


Industri och kultur samsas i Malmös nya centrum för kultur, fritid och näringsliv.
Industri och kultur samsas i Malmös nya centrum för kultur, fritid och näringsliv. I och med att en kulturljudzon införs kan båda verksamheter nu fortsätta vara högljudda utan att riskera klagomål. Foto: Gianluca Bruna

I Sofielunds verksamhetsområde blandas verkstäder med importföretag, bilservice, handel och musikindustri. Det är små och stora företag som tillsammans bidrar till områdets karaktär och attraktionskraft. Här finns också flera studieförbund, replokaler och konstateljéer.


I arbetet med att göra området till ett centrum för kultur, fritid och näringsliv kommer fler bygglov att bli permanenta, befintliga industribyggnader ska få nya ändamål och en unik kulturljudzon skapas där de olika verksamheterna kan verka tillsammans. Kulturutövare ska kunna vara högljudda i skuggan av industrins buller.


– Kulturljudzonen är ett nytt och unikt sätt att skapa möjlighet för både kulturen och de olika företagen att verka fritt. De vanliga problemen med överklaganden och restriktioner på grund av störande buller kan här minska, när näringslivet och kulturen drar nytta av varandras svagheter. Alltså höga ljudnivåer, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande.

Områdets starka deltagarkultur spelar en viktig roll i den fortsatta utvecklingen, som ska ske på aktörernas initiativ.


– Det här är en spännande utveckling för Sofielunds verksamhetsområde och en möjlighet att för första gången i Sverige testa idén med en kulturljudzon där kulturen ska kunna leva i symbios med industrierna. Samtidigt tar vi vara på områdets unika karaktär och utvecklar den, och ser till att arbetstillfällena som finns här i dag kan vara kvar och att fler skapas. Här finns en stark lokal kraft som bidrar till Sofielunds och Malmös attraktion, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.