Kultur som pop-up

Med tanken om att kulturen ska komma till dem unga, istället för att barnen kommer till institutionerna, ger sig Helsingborgs kulturliv nu ut på en pop-up-resa – kul-turen. Nio olika platser får besök av kul-turen i juni.Syftet med kul-turen är att skapa intresse för kultur hos de barn mellan sex och femton år som vanligtvis inte besöker kulturinstitutionerna. De verksamheter som åker ut med olika prova på-aktiviteter är Helsingborgs scen och arena, Helsingborgs bibliotek, Kulturskolan, Dunkers kulturhus, Fredriksdal och kulturförvaltningen. Kul-turen kommer att besöka bostadsområden och centrala platser.


– Vi vill ge barn och unga en trevlig sommarlovsupplevelse och vi tror att vi kan det med ett gemensamt koncept. Alla bidrar med sin egen pusselbit som speglar deras verksamhet. På så vis hoppas vi kunna inspirera barn och unga till eget skapande, och samtidigt får de en inblick i vilka aktiviteter som finns hos oss som de kan utforska vidare om de vill, säger Sonja Kolesar, projektledare för kul-turen.


Kul-turen innehåller aktiviteter som till exempel lekar, styltgång, konstmålning, höjdhopp och programmering.


– Aktiviteterna är anpassade till målgruppen 6-15 år. Alla hittar inte till oss så vi vill åka ut och möta barn och unga utanför våra egna institutioner. I varje nytt möte sker ett utbyte av tankar och idéer och vi kommer att få omedelbar feedback på aktiviteterna från de vi möter. Det är i dessa möten inspirationen flödar och nya framtida aktiviteter skapas.

Efter resan i juni återkommer kul-turen redan till hösten, men då med omvänd taktik: att hämta barn och unga till de olika kulturverksamheterna.