Kristianstads nya badhus genomsyras av konst

Med inspiration från Vattenrikets biotop och flora kommer den danska konstnären Ann Lislegaard att skapa konstverk som följer badhusbesökaren hela vägen från torget in i Kristianstads nya badhus.


#kristianstad #badhus
Wegroup Arkitekters tidiga skiss av Kristianstads nya badhus med Ann Lislegaards konstnärlig gestaltning.

Ann Lislegaards omfattande konstnärliga grepp om Kristianstads nya badhus och badhustorget inkluderar Vattenriket och det närliggande naturområdet i den konstnärliga gestaltningen. Växtligheten blir i hennes tolkning stiliserade, grafiska pixlar i storformat. Sammantaget bildar verket ett storskaligt mönster som breder ut sig över badhustorget, stiger upp i skulpturala sittvänliga former och sedan följer med in i entrégolvet.


– Konstverket kommer att finnas både utomhus och inomhus. Man kan gå på det, leka på det, sitta på det och beskåda det samtidigt, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Lena Ohlsson mycket nöjt.

Mönsterläggningen görs i kvadratiska och triangulära betongplattor och det finns goda möjligheter att i projektering lösa samspel med ledstråk och andra funktioner inom ramen för mönsterbilden. Förslaget rymmer konstnärskapets originalitet i kombination med en hållbar och långsiktig ekonomisk lösning.


Kristianstads kommun tillämpar enprocentsregeln. Den innebär att 1 procent av budgeten för större om- och nybyggnationer avsätts till konstnärlig gestaltning. Verken bedöms utifrån konstnärligt uttryck och originalitet, materialval och tekniska lösningar, samspel med platsens karaktär, arkitektur och funktion, praktisk och ekonomisk genomförbarhet.