Kraftsamling mot idrottsskador

Centrum för idrottsforskning (CIF) satsar 7,3 miljoner kronor på 21 projekt för att rehabilitera och förebygga idrottsskador. Till exempel en app som hjälper knäskadade mot rädslan för ny skada och blodprov som ger grönt ljus efter en hjärnskakning. – Skador förstör idrottskarriärer och kan ge men för livet. Ett minskat antal skador och kortare och bättre rehabilitering skulle ge stora mänskliga, sportsliga och samhällsekonomiska vinster. Därför är det mycket glädjande att CIF kan göra den här satsningen på så många angelägna forskningsprojekt, säger Christine Dartsch, föreståndare vid Centrum för idrottsforskning.


Ett exempel på vanliga och allvarliga skador är korsbandsskador. En lång fysisk rehabilitering krävs för att komma tillbaka till idrotten. Men rädslan för en ny skada kan vara ett minst lika stort hinder. Idrottsforskare vid Linköpings universitet tar nu fram en mobilapp med psykologiskt stöd som idrottaren själv kan använda i sin rehabilitering. Projektet kallas Back in the game (BANG).

Hjärnskakningar är en avgörande fråga för vissa idrotters framtid. Till exempel är ishockey hårt drabbat. Idrottare är individer som reagerar olika på en skada och vissa kan få långvariga symptom. En felbehandling kan få allvarliga konsekvenser och därför är det viktigt att i förväg kunna identifiera vilka som behöver mer vila. Idrottsforskare vid Göteborgs universitet vill nu ta fram ett ”return to play-test” som kan hjälpa till att identifiera dessa idrottare. Testet sker genom ett enkelt blodprov.

Handbollsspelare får ofta problem med axlar och knän. Kan ett specifikt träningsprogram förebygga skador? Det ska forskare vid Karolinska Institutet undersöka. Forskarna vill också ta reda på om ”Knäkontroll” fungerar även inom handboll. Knäkontroll är ett träningsprogram som visat sig förebygga knäskador i fotboll.

Centrum för idrottsforskning fördelar årligen drygt 20 miljoner kronor till idrottsforskning på universitet och högskolor i Sverige. Se vilka fler projekt än de ovanstående som får stöd år 2019 här.