Korv (inte sprit) viktigast på fotbollsmatch

Enligt en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av IQ* i Stockholm, Göteborg och Malmö svarar 92 procent att det är bra att allsvenska fotbollsklubbar jobbar aktivt för att minska andelen kraftigt berusade personer på sina matcher. Drygt 76 procent uppger även att det inte är viktigt att dricka alkohol om/när de går på fotboll.I början av 2016 lanserades satsningen Fotboll utan Fylla där IQ och STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) tillsammans med de allsvenska fotbollsklubbarna AIK, Djurgården och Hammarby arbetar för att skapa en ännu bättre fotbollsupplevelse genom att minska andelen kraftigt berusade personer i samband med fotbollsmatcher.


Sedan projektet startade har följande resultat uppnåtts: • andelen kraftigt berusade personer har sjunkit med 40 procent • andelen kraftigt berusade personer som nekats inträde på arenorna har ökat med 154 procent • andelen kraftigt berusade personer som nekats att köpa alkohol inne på arenorna har ökat med 78 procent


Novus färska undersökning gjordes bland 1074 personer mellan 18–79 år boende i Stockholm, Göteborg och Malmö via en slumpvis rekryterad webbenkät under perioden 15–20 mars 2018. I Stockholm deltog 613 personer, i Göteborg deltog 270 personer och i Malmö deltog 191 personer.


I undersökningen ställdes bland annat frågan vilken typ av förtäring som är viktigast att det går att köpa i samband med fotboll. På första plats kom korv med 47 procent, följt av kaffe med 44 procent och på tredje plats kom läsk med 21 procent. Starköl ansåg 20 procent var viktigast, motsvarande siffra för folköl var 9 procent. I botten låg starksprit och vin med vardera en procent.

– Vi har kommit en bra bit på väg när det gäller att förändra synen på alkohol i samband med fotboll och minska andelen kraftigt berusade personer på fotboll i Stockholm. Det finns fortfarande saker som kan bli bättre men vi har en metod och ett arbetssätt som fungerar så jag är säker på att den positiva utvecklingen kommer att fortsätta, säger Johanna Gripenberg, sektionschef på STAD.


*IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget som verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol.