Korpen satsar på motion för de äldre

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet satsar nu extra pengar och kraft på att få fler äldre i rörelse. I projektet, ”Med hälsan i behåll – ålder är inget hinder”, skapar Korpen ett utbud av motionsaktiviteter som är anpassade för äldre.


Ålder är inget hinder för att röra på sig och Korpen vill bland annat hjälpa äldre att hitta tillbaka till idrotter de tidigare varit engagerade i.

Korpen har beviljats ett bidrag på nästan tre miljoner kronor från Svenska Postkodsstiftelsen, pengar som är öronmärkta för en satsning på seniorer.


– Att regeringen dessutom just avsatt 20 miljoner kronor i sin höstbudget för en utveckling av äldreidrotten visar att vi tar täten för att ge äldre ett brett och anpassat utbud av hälsofrämjande aktiviteter. Det är en angelägen och viktig fråga för hela samhället, säger Eva Bjernudd som är generalsekreterare på Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet.


Det nya projektet handlar om att få igång nya typer av verksamheter över hela landet. I fokus ligger den fysiska, psykiska och sociala hälsan. Historiskt har Korpen alltid haft en bred målgrupp med motion långt upp i åldrarna. Redan idag finns gympa, styrkeprogram, balansträning, fallteknik och gå-fotboll i vårt ordinarie utbud.


– Vi vill också att äldre ska kunna hitta tillbaka till den idrott man tidigare var engagerad i, säger Eva Bjernudd och välkomnar nya typer av samverkansmodeller.

Samarbetet med Svenska Postkodsstiftelsen menar Eva Bjernudd är ett sådant exempel.


– Inaktivitet och ensamhet är två stora riskfaktorer för den såväl psykiska som fysiska hälsan bland äldre. Vi är därför stolta över att, tillsammans med Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, lyfta den viktiga frågan om seniorers hälsa och möjliggöra för fler äldre att röra på sig tillsammans, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.