Kork ska göra lekplatser både säkra och hållbara

Fallolyckor är den vanligaste orsaken till skador för barn i förskole- och grundskoleåldern och att hitta ett fallskydd som är både säkert, tillgängligt och miljövänligt har inte varit lätt. Men nu har Nordic Surface genom ett innovationsprojekt hittat en ny typ av lösning där man använder kork från korkeken.


Kork är ett nytt, hållbart material för fallskydd på till exempel lekplatser. Foto: Corkeen

I processen finfördelas spillmaterial från korkprodukter och gjuts samman till ett säkert och miljövänligt fallskydd som består av 90 procent kork och 10 procent bindemedel.


Kork skördas från korkekens stam och skadar inte trädet då barken växer ut igen, något som möjliggör flera skördar. Dessutom binder det koldioxid fram till att barken skördas.

Det nya materialet marknadsförs under namnet Corkeen Play och en första testlekplats med det nya materialet finns redan på Värmdö där reaktionerna har varit positiva.


– Fallskydd finns under lekutrustning där barn befinner sig dagligen. Branschen måste ta ett större ansvar för de material som används – ska vi vara med och bygga framtidens hållbara städer måste vi sträva efter att hitta lösningar som varken skadar miljö eller människor, säger Michael Hammar, grundare och vd på Nordic Surface och initiativtagare till Corkeen.


Obundna naturmaterial som sand, bark och träflis som också används idag flyttar på sig vid lek och skapar gropar utan skydd, vilket betyder kostnadskrävande driftunderhåll för att inte utgöra en säkerhetsrisk vid fall. Efter tio år, som beräknas vara korkmattans livslängd, kan den malas ned och återanvändas på exempelvis gångbanor.

Korken är extremt dränerande och bidrar till lägre belastning på dagvattennätet vid ihållande regn. Kork är också 70 procent lättare än gummi­, vilket ger en lägre arbetsbelastning för utföraren. Corkeen Play gjuts på plats i två skikt – ett sviktande baslager och ett fast topplager.