Konstbiennal på gator och torg

Open Art i Örebro har länge varit en välbesökt utomhusutställning som uppskattats av så väl lokalbefolkning som turister. För att fortsätta hålla Open Art på en konstnärligt hög nivå, ska nu alternativ till organisation och finansiering ses över under våren.Open Art är en konstbiennal som startade 2008. Den är en välbesökt och uppskattad utomhusutställning där örebroarna möter konsten på stadens gator och torg. Det har också visat sig vara ett betydande besöksmål som har bidragit till att sätta Örebro på kartan.


Verksamheten har vuxit och nu behöver organisationen ses över och visioner och mål för verksamheten förtydligas. Ambitionen är att fortsätta hålla en hög konstnärlig nivå.

– Vi ska hitta former för att ta vara på det stora intresse som finns för Open Arts fortsatta utveckling. Vision, mål, organisation och finansiering ska ses över så att Open Art kan fortsätta att vara en av de större konsthändelserna för samtidskonsten i Norden, säger Anne Andersson, kommundirektör.


Genom en så kallad utmaning till kommunen har frågan väckts om Open Art bör drivas i alternativ form istället.

– Den idén tar vi med oss i det vidare arbetet men just nu kommer vi inte lägga ut Open Art på entreprenad, säger Anne Andersson.


Arbetet med den kommande biennalen fortsätter som vanligt under tiden som Anne Andersson tittar på olika lösningar för att verksamheten ska få bästa möjliga förutsättningar att driva Open Art. Resultatet av det arbetet ska presenteras i juni.


Nästa Open Art planeras genomföras sommaren 2019.