Konst och träning i skön förening

I Växjö byggs en ny mötesplats vid sjön Trummen. En anläggning i trä som ska förena konst med träning och rekreation.Anläggningen ska byggas som en träpyramid och kommer att bestå av trappor, trädäck och olika träningsredskap. Det här är den sista delen av Trummen Land Art som är Växjö kommuns satsning på konst, natur och friluftsliv runt sjön.


– Genom att förena konst och landskapsarkitektur kan vi ta tillvara på och lyfta fram naturens tillgångar, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden.

Den nya mötesplatsen heter Tetraedern och har utformats av Gunilla Bandolin och Mikael Johansson, Liljewalls arkitekter. Invigning är planerad till maj 2018.


– Med den här anläggningen ökar vi utbudet av spontanytor i den här delen av staden, säger Eva Johansson (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Vi hoppas att fler kommer att lockas till att aktivera och röra på sig i samband med promenader runt Trummen.