Konst och idrott möts under Handbolls-EM

Under hösten har 300 skånska elever i åldrarna 8-12 år skapat konst på temat rörelse tillsammans med konstnärer och samtidigt provat på handboll med ledare från Skånes Handbollsförbund. Konstverket kommer att visas på Malmö Arenas LED-skärm under Handbolls-EM den 11–22 januari samt i en utställning på Moderna Museet Malmö. Syftet är att visa på hur idrottsutövande och kreativt skapande bidrar till ökad livskvalitet bland barn och unga.


#handbollsem #ledkonstverk #malmö #lillaem
Under Handbolls-EM förväntas över 40 000 åskådare till Malmö Arena. Alla får de en chans att se världens första kollektiva LED-konstverk, skapat av skånska elever i åldrarna 8–12 år. Foto: Malmö Arena

Event in Skåne och Moderna Museet Malmö står bakom det kombinerade konst- och idrottsprojektet i samarbete med Skånes Handbollsförbunds satsning Lilla EM, som är ett samarrangemang mellan EM-bolaget, Skånes Handbollsförbund och Malmö stad. Syftet med Lilla EM är att skapa möjlighet för fler barn att komma i rörelse och upptäcka föreningslivet.


Över 300 barn från Malmö, Kristianstad, Lund och Ystad har deltagit i konst- och idrottsworkshops på sina skolor under ledning av konstnärerna Björn Carnemalm och Ingrid Sandsborg. Tillsammans har barnen skapat världens första kollektiva LED-konstverk som visas på Malmö Arena i samband med Handbolls-EM i januari.


– Det här är ett lysande exempel på hur man låter ett Europamästerskap bli en plattform för barn och ungas kreativitet, möten och oväntade samarbeten som lever vidare och sätter spår för framtida generationer, säger Krister Bergström, vd för Handbolls-EM 2020.

För Moderna Museet Malmö går satsningen hand i hand med den aktuella utställningen Sensing Nature from Within, där hållbarhet lyfts ur ett filosofiskt perspektiv. 


– Inom både kultur och idrott handlar det om att hitta strategier och söka kreativa lösningar. Vi vill medverka till att barn och unga ska känna engagemang och delaktighet. Att ingå i ett sammanhang där både idrottsrörelsen och konstvärlden medverkar till en hållbar framtid och ser vinster är fantastiskt spännande, säger Iris Müller-Westerman, chef för Moderna Museet Malmö.


Förutom att synas på Malmö Arena under Handbolls-EM kommer LED-konstverket att visas i en utställning på Moderna Museet i januari där originalteckningar och filmdokumentation från processen visas upp.


Nära 6 000 skånska elever i åk 2–5 kommer att få möjlighet att prova på handboll inför EM. Barn och skolpersonal erbjuds också en biljett till en EM-match på Malmö Arena.