Konkurrerar gröna tak ut parker?

Allt fler gröna tak anläggs i våra städer. Men medför dessa gröna tak att städerna blir grönare eller innebär fler gröna tak att det blir mindre grönt på marken? Detta är en av frågorna som kommer att diskuteras under Stockholm Urban Garden Show den 8–9 september.


Konkurrerar de gröna taken ut parkerna på marken? Det kommer att diskuteras på Stockholm Urban Garden Show. Foto: Urbio

Stockholm Urban Garden Show arrangeras av Koloniträdgårdsförbundet i samarbete med Studiefrämjandet och Södermalms stadsdelsförvaltning. I fokus står odlingens plats i staden och besökare får se olika exempel på allt positivt som odling ger livsmiljön och invånarna i staden. En av programpunkterna är diskussioner med inbjudna gäster om ämnen kopplade till stadsodling.


I takt med att det blir allt mer konkurrens om utrymmet i staden, har gröna tak blivit ett vanligt inslag när nya områden anläggs. Oftast handlar det om sedumtak eller biotoptak som främjar den biologiska mångfalden och tar upp koldioxid ur stadsluften. Det finns en oro för att de gröna taken innebär färre gröna ytor på marken.

– I våra stressade storstadsliv behöver vi inte mindre odling, utan mer. Att ersätta parker på marken med gröna tak är en dålig idé. Istället bör de gröna taken vara en bonus, något som tillkommer utöver parkerna på marken, säger Mattias Gustafsson, landskapsarkitekt på Urbio.


Inom stadsplaneringen i dag pratar man ofta om utvecklingen av den blågröna infrastrukturen, det vill säga de gröna områdena och inslagen av vatten i staden. Men att bara prata om ytorna blir abstrakt. Det är när människorna börjar använda de gröna ytorna som områdenas verkliga värde blir tydligt.

– När man lägger till mänsklig aktivitet, då börjar spännande saker hända. Odling spelar en jättestor roll för det sociala samspelet. Det ger människor ett socialt sammanhang och bidrar till bättre hälsa, menar Mattias Gustafsson.


Gröna tak är bara ett av de ämnen som diskuteras under Stockholm Urban Garden Show. Totalt kommer sex olika ämnen med koppling till odlingen i staden att diskuteras med inbjudna gäster: gröna tak, stadsplanering, städernas matberedskap, det sociala värdet av odling, framtidens koloniträdgårdar och den biologiskt hållbara staden.


– Idétorget är tänkt som en mötesplats där fritidsodlare och invånare ska kunna lyssna på experter och även ha möjlighet att ställa egna frågor. Teori och praktik får alldeles för sällan tillfälle att mötas, säger Ulrica Otterling, generalsekreterare för Koloniträdgårdsförbundet.

Dessutom bjuder evenemanget på ett spännande scenprogram, visningsträdgårdar och höstmarknad.