Kommun får inte bedriva ridskola

I maj förra året bestämde kommunfullmäktige i Härnösand att kommunen ska fortsätta bedriva ridskoleverksamhet på Härnösand Hästsport Arena tillsvidare. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten av två privatpersoner och nu har domen kommit.


Förvaltningsrätten upphäver kommunfullmäktiges beslut och säger att Härnösands kommun inte får bedriva ridskoleverksamhet. Som skäl till beslutet anger förvaltningsrätten att ridskoleverksamhet inte kan anses vara en allmännyttig tjänst.


– Kvalitén på verksamheten har hela tiden varit vårt huvudfokus. Vi har drivit anläggningen och ridskolan i kommunal regi för att kommunens organisation har lättare att ha kontinuitet, rekrytera och behålla personal med den kompetens som krävs för den här verksamheten, säger Fred Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (S).

– Nu säger förvaltningsrätten att vi inte får bedriva ridskola. Precis som tidigare är vårt fokus att göra det så bra som möjligt för alla i Härnösand som vill rida. Nu får vi titta på domen och fundera på hur vi på bästa sätt går vidare, säger Karin Frejarö, kommunstyrelsens vice ordförande (MP).