Kommun får inte bedriva ridskola

I maj förra året bestämde kommunfullmäktige i Härnösand att kommunen ska fortsätta bedriva ridskoleverksamhet på Härnösand Hästsport Arena tillsvidare. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten av två privatpersoner och nu har domen kommit.


Förvaltningsrätten upphäver kommunfullmäktiges beslut och säger att Härnösands kommun inte får bedriva ridskoleverksamhet. S