Idrott och musik i samarbete för klimatsmarta städer

Branschorganisationen Svensk Live och Riksidrottsförbundet inleder nu ett samarbete kring hur festivaler, stora konserter och idrottsevenemang ska bli mer klimatsmarta och bidra till att öka takten på omställningen till mer hållbara städer.


#svensklive #riksidrottsförbundet #publikaevenemang
Stora evenemang innebär en ökad belastning på städer och nu startar ett projekt för att göra evenemangen mer klimatsmarta och på så sätt bidra till städernas omställning till att bli mer hållbara. Foto: Free-Photos, Pixabay

Städer står för majoriteten av alla utsläpp i samhället och för att möta utmaningen behöver omställningen till ökad hållbarhet gå snabbare. Utmaningarna för städerna liknar de som arrangörer av evenemang har, till exempel energi, material, vatten, mat, sophantering, resor och transporter.


Med stöd från Energimyndigheten ska Svensk Live och Riksidrottsförbundet i projektet ”Publika evenemang som innovationsmotor” samla festivaler, konsertarrangörer, idrottsrörelsen och destinationer för att tillsammans med forskare söka lösningar som kan bidra till att snabba på utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.

– Forskning har visat att goda exempel från evenemang också tränger vidare ut i samhället, och på så sätt kan evenemang bli motorer för städernas klimatomställning, säger Andréa Wiktorsson, Svensk Lives ordförande och vd för Storsjöyran.