Verktyg för Klimatberäkning inom landskaps-arkitektur

BIMitigation är ett verktyg för klimatberäkningar av landskapsarkitektur, utvecklat av Sweco. Med verktyget kan man i ett tidigt skede visuellt se vilka objekt som genererar störst utsläpp och på så vis ta de mest optimala besluten.


#bimitigation #sweco #klimatberäkning #landskapsarkitektur
I BIMitigation kan man visuellt se vilka objekt som genererar störst utsläpp. De objekt som genererat mest växthusgaser lyser rött. Illustration: Amanda Smedberg, Sweco

Hittills har klimatarbete för landskapsarkitekter ofta handlat om att hjälpa kunderna att anpassa sin verksamhet till klimatförändringarna. Men parallellt med det behöver branschen också ställa om och fokusera på att minska utsläppen av växthusgaser. Med den efterfrågan som grund har Sweco tagit fram det nya verktyget BIMitigation.


– Tidigare har det inte funnits något verktyg som på ett visuellt sätt kunnat hjälpa oss att ta smarta klimatbeslut inom landskapsarkitektur. Med BIMitigation kan vi redan tidigt i processen se hur vi ska optimera designen så att det blir mindre klimatutsläpp. Det här kommer att kunna bli en stor hjälp för våra kunder att ta hållbara beslut, säger Fredrik Toller, studiochef samt landskapsarkitekt som har varit drivande i framtagandet av verktyget.

BIMitigation tar utgångspunkt i en lista med de cirka 70 vanligast förekommande materialen i landskapsprojekt. För dessa material har generiska emissionsfaktorer hämtats in från flera olika öppna miljödatabaser. Värdena utgår från produkters miljövarudeklarationer (EPD) och dess GWP (global warming potential).


Det har varit stort fokus på infrastrukturprojekt och husbyggnadsprojekt för utvecklingen av verktyg som tydliggör och mäter klimatdata och 2022 börjar de nya reglerna för klimatdeklarationer att gälla. Till att börja med kommer bara byggnaderna att ingå, men troligt är att det inom kort även innefattar landskapsarkitekturen runt byggnaderna.


Den 29 maj berättar Fredrik Toller om verktyget BIMitigation i det öppna webinariet Architets Declare. Anmälan till webinariet är öppen till 27 maj och finns här.