Karlstadborna vill ha gräslabyrinter och skulpturer i parkerna

Utegym, skulpturpark, lekplats där barn kan lära sig trafikregler och fler sittplatser. Det är några av de förslag som Karlstads invånare lämnat till kommunen inför att ett parkprogram ska tas fram.