Karlstadborna vill ha gräslabyrinter och skulpturer i parkerna

Utegym, skulpturpark, lekplats där barn kan lära sig trafikregler och fler sittplatser. Det är några av de förslag som Karlstads invånare lämnat till kommunen inför att ett parkprogram ska tas fram.


Över 100 parker ingår i Karlstads kommuns parkprogram som ska bli klart 2020. Foto: Janee (CC BY-SA 3.0)

Karlstads kommuns parkprogram ska innehålla en plan för hur Karlstads parker ska förbättras och beräknas bli klar under 2020. Just nu håller kommunen på med en inventering av parkerna både i Karlstads stadsdelar och i kommunens kransorter. Över 100 parker ingår och fokus ligger på att se över nuläget och utvecklingspotentialen för parkerna, med inriktning på hälsa, miljö och biologisk mångfald.


För att få karlstadsbornas syn på parkerna sattes skyltar upp under juli i 13 så kallade stadsdelsparker, större parker eller grönområden som ska kunna nyttjas av en hel stadsdel. Skyltarna uppmanade parkbesökarna att svara på frågor om vad de tycker om med platserna och vad de vill kunna göra mer av. Totalt 470 svar kom in. De flesta parker fick mellan 20 och 40 synpunkter vardera.


– Vi är jätteglada för det engagemang så många har visat och det är inspirerande läsning att läsa alla förslag. Vi har fått förslag om allt från gräslabyrinter till bordtennis och grillplatser, berättar Karin Pettersson, landskapsarkitekt på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Alla förslag ska nu analyseras och tillsammans med ytterligare utredningar ligga till grund för kommunens parkprogram. I parkprogrammet kommer kommunen ha en övergripande plan för hur parkerna ska skötas och göra en prioritering av vilka parker som de ska satsa extra på.


– Tyvärr kommer vi inte kunna utveckla alla parker. Vi hoppas att alla som lämnat förslag har förståelse för att vi inte kan göra alla idéer till verklighet och att det här är ett arbete som kommer ta tid. Men vi kommer att kunna ta hand om flera förslag men vilka är för tidigt att säga idag, säger Karin Pettersson.