Karlstad storsatsar på idrottsarenor

Karlstad har behov av nya idrottsarenor för att skapa goda möjligheter för fler idrotter att utövas på både bredd- och elitnivå. En bred politisk enighet, med moderaterna, centern, liberalerna, kristdemokraterna, miljöpartiet, socialdemokraterna och vänsterpartiet, är överens om att satsa stort och bygga flera nya idrottsarenor.


Per-Samuel Nisser (M) och Linda Larsson (S) presenterar de nya arenaplanerna i Karlstad.

På Sannafältet kommer det att byggas en inomhus- och en utomhusarena och en konstgräsplan. Där kommer det också skapas en ingångsportal till I2 skogen. Anläggningarna kan användas för bland annat friidrott, fotboll och amerikansk fotboll. Det ska också byggas tak över Tingvalla isstadion för konståkning, bandy, ishockey och annan skridskoverksamhet.


Satsningarna vänder sig även till allmänheten eftersom det kommer finnas goda möjligheter att motionera i och i anslutning till arenorna.

Finansieringen bygger på att Karlstads kommun tar ett stort ansvar för investering- och driftsekonomin. Men för att projekten ska kunna genomföras krävs ekonomisk samverkan med berörda föreningar och deras samarbetspartners.


– Det här är en satsning på vinter- och sommaridrotter, män och kvinnor, ungdomar, motionärer och elit. Det här kommer gynna idrotten, folkhälsan och besöksnäringen och stärker Karlstads attraktionskraft, säger Linda Larsson, vice ordförande i kommunstyrelsen (S).


– Ett mycket glädjande besked. Den breda politiska överenskommelsen ger stabilitet och nu kan vi föreningar jobba tillsammans med kommunen och med varandra för att skapa kreativa synergieffekter, säger Stefan Larsson, vd för Färjestad BK.

Det formella beslutet väntas tas vid kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 19 juni. Sedan väntar en omfattande planerings- och projekteringsprocess. Målsättningen är att byggnationerna ska påbörjas under år 2020.