Karlstad en vattensäker kommun

Som en av de första i landet har Karlstads kommun certifierats som En vattensäker kommun av Svenska livräddningssällskapet.


Mikael Olausson och Jörgen Karlsson från Svenska Livräddningssällskapet, Stefan Pettersson, barn- och ungdomsförvaltningen, Marianne Fröding, teknik- och fastighetsförvaltningen, Johanna Larsson och Stephan Hammar från kultur- och fritidsförvaltningen samt Henrik Kindberg och Nils Weslien från Räddningstjänsten Karlstadsregionen.

Certifieringen är ett intyg på att kommunen gör ett bra arbete med vattensäkerhetsfrågor. Arbetet med att få till certifieringen har dessutom hjälpt kommunen att få ett mycket mer strukturerat angreppssätt på arbetet med vattensäkerhet.


Motiveringen från Svenska Livräddningssällskapet lyder:

”Karlstads kommun har genom ett gediget engagemang och stor ödmjukhet visat att man menar allvar med att höja säkerheten vid kommunens bad- och båtplatser samt vattennära stråk. Effektiva lösningar ger goda förutsättningar för att växa med uppgiften. Att Karlstads kommun dessutom kryddar med utmanande målsättningar för sina verksamheter vittnar om insikten att arbetet ständigt behöver vårdas för att utvecklas.”

Det är kultur- och fritidsförvaltningen, teknik- och fastighetsförvaltningens flera olika enheter och verksamheter, barn- och ungdomsförvaltningen samt räddningstjänsten Karlstadsregionen som samarbetat i frågor kring vattensäkerhet. Framöver kommer certifieringen att upprätthållas genom en arbetsgrupp där representanter från ovanstående förvaltningar ingår.


– Certifieringen En vattensäker kommun är ett mycket bra sätt för oss som kommun att på ett strukturerat sätt få en värdemätare på hur vårt arbete med vattensäkerhet fungerar. Vi är en kommun med mycket sjöar, älvar och vattendrag – vilket gör att det är självklart att vi vill ligga i framkant i frågor som rör vattensäkerhet. Utöver att hitta bra strukturen för vårt arbete med vattensäkerhet ger våra utbildningsinsatser möjligheter för barn och unga att få ytterligare ett element att ha roligt och leka i under sommaren, säger Johanna Larsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.


De åtgärder som gjorts i Karlstad kommun är bland annat:

  • Underhåll och nivå/kvalitet på säkerhetsutrustning vid kommunens 20 badplatser.

  • All heltidspersonal vid Räddningstjänsten Karlstadsregionen har genomgått vattenlivräddningsutbildning med speciellt fokus på strömmande vatten.

  • Identifiering av iläggningsplatser för livräddningsbåtar har genomförts.

  • Alla elever från förskoleklass till årskurs 4 har fått minst 17 tillfällen av simundervisning. Hela 94 procent av eleverna i årskurs 6 kan simma enligt kriterierna i läroplanen.

  • Kommunen erbjuder kursverksamheter; kurser vid Sundstabadet, sommarlägret Simtaget, sommarlägret Sundstalägret och kostnadsfria utesimskolor på åtta platser i kommunen.

  • Kommunens badanläggningar har personal med utbildning inom simundervisning för barn samt livräddning.

  • Räddningstjänsten erbjuder kostnadsfri vattensäkerhetsutbildning för personal vid badplatser och båthamnar.