Karlstad ber invånarna om julgranar

Snart är det jul igen och då ska Karlstads torg och besöksplatser prydas av julgranar. Som vanligt har kommunen bett karlstadborna om hjälp för att hitta de mest ståtliga granarna.


Denna ståtliga gran slapp genom nålsögat och fick pryda Karlstad en tidigare jul. Foto: Karlstads kommun

Sammanlagt är det åtta granar som ska pryda olika platser i kommunen. För att få tag på höga, fina granar har kommunen frågat sina invånare om de har någon gran de skulle vilja bli av med. Vem som helst med en stor och ståtlig gran på sin tomt kan höra av sig till kommunen.


– Om granen blir utvald står kommunen för kostnaden för att ta ner granen och hjälper till att fräsa bort stubben efteråt, säger Erik Lisshammar som ansvarar för att julgranarna kommer på plats.

Det krävs dock en hel del för att få sin gran nertagen. För att granen ska fungera på de utvalda platserna ska den vara grön, hög och fin på alla sidor. Grenarna ska sitta tätt och vara jämnt fördelade. Det får bara vara en stam och den måste vara rak.


Granen måste vara lätt att komma åt så att inget skadas när den tas ner och för att den enkelt ska kunna flyttas från platsen. Det är även nödvändigt att granen står nära en väg, så att den är inom kranbilens räckvidd. Avståndet till uppställningsplatsen ska helst inte vara för långt.