Karlskrona och Varberg utsedda till vattensäkra kommuner

Svenska Livräddningssällskapet arbetar sedan flera år med konceptet ”En Vattensäker Kommun”. Andemeningen med certifieringen är skapa ett incitament för kommunerna att komma igång med ett systematiskt vattensäkerhetsarbete.


Hav, sjöar och pooler är alla fantastiska platser för fritid och rekreation men kräver också kunskap om vattensäkerhet. Foto: Nadine Asfour/Pixabay

Sverige består av cirka 96 000 sjöar och har en kuststräcka på cirka 2 400 km. Här finns omkring 470 publika bad och runt 65 000 privata pooler. Genom att leva upp till certifieringens sex kriterier bidrar kommuner runt om i landet aktivt till att öka säkerheten vid vatten för landets befolkning. Allt i strävan mot Svenska Livräddningssällskapets nollvision – Ett Sverige fritt från drunkning.


Enligt Svenska Livräddningssällskapets motivering har Varbergs kommun föredömligt visat en sammanhållen strategi för att höja säkerhetsmedvetandet hos såväl invånare och allmänhet som hos anställd personal i kommunen. Insikten om Varbergs potential som en kommun där öppet-vattenaktiviteter är en ofrånkomlig del av friluftslivet, har man antagit utmaningen att ge förutsättningar för ett tryggt och glädjefyllt strand- och badliv.


– Arbetet inför en certifiering till En vattensäker kommun har varit värdefullt och fått oss att inse vikten av att jobba brett för att få med alla aspekter av säkerhetsarbetet kring vatten. Samarbete över förvaltningsgränserna är ett måste för att nå de krav vi nu har tagit på oss för att upprätthålla vår position som en vattensäker kommun, säger Jenny Bergström, avdelningschef Drift och anläggning, Varbergs kommun.

Karlskrona är en skärgårdskommun med 32 officiella badplatser och hundratals badvikar. I motiveringen till Karlskronas certifiering anges bland annat att kommunen tagit sig an utmaningen att leva upp till certifieringens sex kriterier genom att fokusera på de centrumnära vattenstråken och badplatserna och sett till att det finns räddningsutrustning tillhands. Information om vattensäkerhet delges också allmänheten på ett föredömligt vis.


– Arbetet med att vägleda Karlskrona till certifiering har varit intensivt och utmanande. Det har funnits en stor iver att sätta kriterierna och processen fram har varit lärorik för alla inblandade. Därför känns det extra viktigt att får överlämna utmärkelsen och konstatera att Karlskrona har tagit steget att fullt ut verka för ökad vattensäkerhet, säger Mikael Olausson, områdesansvarig för Säkerhet på Svenska Livräddningssällskapet.


Karlskrona kommun har genomfört ett omfattande kommunikationsarbete under sommaren 2018 och under 2019 kommer kompletterande förstärkning av säkerheten på såväl friluftsbad som inomhusbad. Enligt Mikael Olausson visar det att man insett att arbetet inte är färdigt i och med att utmärkelsen tillkännages, snarare att det är nu det börjar.

– Karlskrona kommun är mycket stolta över att efter två års arbete tilldelas certifieringen En vattensäker kommun. Att få utmärkelsen är en värdemätare på att vårt arbete med att skapa säkra och attraktiva badplatser fungerar, säger Ulf Johansson, badplatsansvarig och Göran Olofsson, enhetschef Park.