Kampsportsföreningar i privata lokaler mer sårbara än väntat

RF-SISU Stockholm misstänkte att många kampsportföreningar hade en problematisk lokalsituation och beställde en utredning från Sweco. 46 procent av föreningarna som svarat på en enkät uppger att de hyr en privat lokal. Coronapandemin och Kampsportsutredningen visar att just de föreningarna är ännu mer sårbara än RF-SISU Stockholm befarade.


#rfsisustockholm #kampsport #kampsportsutredningen #kampsportslokal #idrottslokal
Kamsport är en växande idrott som ofta har svårt att hitta lämpliga träningslokaler. RF-SISU Stockholm föreslår därför att små idrottsanläggningar byggs i källar- och markplan i städers boendemiljöer vilket samtidigt skulle bidra till en levande stadsmiljö kvällstid. Foto: rbv/istockphoto.com

Kampsporten växer i Stockholmsdistriktet, inte minst då föreningarna lockar fler och fler tjejer och kvinnor. Samtidigt har många föreningar problem att hitta en plats för sin verksamhet och ofta sker den i lokaler dåligt anpassade för idrott.


Kampsportsutredningen visar att tolv procent av föreningarna helt saknar omklädningsrum och ytterligare ett antal har bara omklädningsrum för herrar. Sex procent saknar tillgång till toalett och nästan var tredje lokal saknar ändamålsenlig ventilation. En förening säger: ”Vår lokal är perfekt förutom mögel.”

Totalt finns 366 föreningar i Stockholmsdistriktet organiserade i något av de sex specialdistriktsförbund som ägnar sig åt kampsport. De har cirka 43 800 medlemmar, av dessa är knappt 30 000 barn och ungdomar i åldern 7–25 år. Dessa föreningar och deras aktiva får cirka tio procent av det statliga lokala aktivitetsstödet som betalas ut i Stockholmsdistriktet.


Under rådande coronapandemi stöttar kommunerna de föreningar som tränar i kommunala lokaler genom att låta dem avboka tider kostnadsfritt (och i många fall genom nolltaxa) och kommer sannolikt att låta det kommunala LOK-stödet ligga på ungefär samma nivå som 2019. Men så många som 46 procent av de 180 föreningar som svarat på enkäten hyr privat. Att hyra privat kan vara positivt då man disponerar lokalen, men ofta innebär det också en osäkerhet. Hur länge gäller kontraktet? Vad gör föreningen om hyran går upp? Den osäkerheten sliter på de som är engagerade i en ideell förening.


Genom att hålla låga avgifter bidrar kampsportsföreningarna till idrottens mål att alla ska vara välkomna men coronapandemin innebär att många har svårt att bedriva sin verksamhet och det drabbar de föreningar som är i privata lokaler hårdast. De är beroende av medlemsaktivitet för att få in träningsavgifter som i sin tur är avgörande för att en förening ska kunna betala hyran till sin privata värd. Inte överraskande visar Kampsportsutredningen att medlemsavgiften är högre i de föreningar som hyr privat.


RF-SISU Stockholm anser att kommunerna behöver skaffa sig en bild av hur kampsporten har det hos dem, oavsett om föreningarna är i en kommunal eller privat idrottslokal, och därefter agera för att skapa bättre möjligheter. Detta gäller också andra idrotter som kan ha liknande utmaningar och behov. Därför bör en sådan kommunal uppföljning beröra alla idrottsföreningar som har barn- och ungdomsverksamhet för att säkerställa en trygg idrottsmiljö.


Att bygga mindre idrottsanläggningar inne i våra städer, i källare eller grundplan, vore en vinn-vinn-situation för samhället menar RF-SISU Stockholm. Med idrottsföreningar aktiva i boendemiljö krävs färre transporter samtidigt som det bidrar till en levande stadsmiljö på kvällstid och därmed ökar känslan av trygghet. Dessa mindre idrottsanläggningar kan bestå av en idrottsyta på 100 till 200 kvadrat plus förrådsytor, två mindre omklädningsrum med två duschar vardera och helst en plats för möten och umgänge.

Idrottsföreningarnas ideella ledare tar ett stort ansvar genom att medverka till att skapa mötesplatser, gemenskap, en möjlighet till utveckling och att hjälpa barn och unga hitta sin plats i livet och samhället. Coronapandemin visar extra tydligt att beslutsfattare kan hjälpa dessa ledare och aktiva genom att ta ett större ansvar för lokalfrågan.


Kampsportsutredningen kan läsas i sin helhet här.