kalkylera eventets hållbarhet

F R I T I D Riksidrottsförbundet, Göteborg & Co och Visit group har tillsammans tagit fram prognosverktyget Event Impact Calculator som ett stöd till evenemangsaktörer för att värdera evenemang utifrån­ en ekonomisk, social och miljömässig utgångspunkt.


I den allt mer hårdnande konkurrensen om att få arrangera idrottseve­nemang gäller det för Sverige att höja kompetensen och samverkan för att även i fortsättningen vara en arrangör i v