kalkylera eventets hållbarhet

F R I T I D Riksidrottsförbundet, Göteborg & Co och Visit group har tillsammans tagit fram prognosverktyget Event Impact Calculator som ett stöd till evenemangsaktörer för att värdera evenemang utifrån­ en ekonomisk, social och miljömässig utgångspunkt.


I den allt mer hårdnande konkurrensen om att få arrangera idrottseve­nemang gäller det för Sverige att höja kompetensen och samverkan för att även i fortsättningen vara en arrangör i världsklass. Tävlingar och evenemang är en del av idrottens kärna och livsnerv. De bidrar också till arbetstillfällen, tillväxt, ökad turism­export och marknadsföring av både arrangörs­orten och regionen.


– Verk­tyget är användbart för alla evenemang och inte alls uteslutande för idrottsevenemang, vilket är en styrka, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.


Verktyget ska användas som ett ”dialogverktyg” som både ger kunskap och en bild av effekterna av evenemanget. Läs mer på www.eventimpactcalculator.com.