Jubileumsparken prisad för bästa landskapsarkitektur

Jubileumsparken i Frihamnen i Göteborg har tilldelats Sienapriset 2108 av Sveriges Arkitekter för landets bästa landskapsarkitektur. I motiveringen lyfts Jubileumsparken som en inspirerande förebild både för medborgardriven stadsutveckling och innovativt hållbarhetsarbete.


Allmänna bastun i prisade Jubileumsparken, Frihamnen Göteborg. Foto: Beatrice Törnros/Göteborg & Co

Jubileumsparken i Göteborg utvecklas i samverkan mellan park- och naturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och Älvstranden Utveckling och är ett svar på göteborgarnas önskemål inför stadens 400-årsjubileum om stadsnära grönområden och att komma närmare vattnet.


En första etapp av Jubileumsparken ska stå klar till jubileumsåret 2021 men redan idag finns det bastu, en sötvattenbassäng i anslutning till Göta älv, en liten saltvattenbassäng, seglarskola, lekplats, roller derby-bana, odlingslådor, testodlingar, kafé med mera.

– Sienapriset är ett prestigefyllt arkitektpris att tilldelas. Det är extra kul att just Jubileumsparken har vunnit då det är ett speciellt stadsutvecklingsprojekt där vi tillsammans med föreningen Passalen skapat en mötesplats för alla som drivs, formas och leds av unga, säger Jessica Segerlund, Älvstranden Utveckling.


Jubileumsparken drivs genom en IOP, idéburet offentligt partnerskap, där ungdomar från alla stadsdelar anställs för att sköta driften och utveckla en mötesplats för alla. Förra året hade parken i sin helhet över 80 000 besökare.

– Sienapriset betyder att vi med Jubileumsparken inte bara når ut till göteborgare och besökare, utan att vårt gemensamma arbete även ger avtryck i branschen, säger Kristoffer Nilsson, processledare på stadsbyggnadskontoret.


Sienaprisjuryns motivering lyder: ”När kommunen bygger park är invånarnas medverkan och platsens förutsättningar en självklar utgångspunkt. Projektet visar betydelsen av att låta fler komma till tals när staden växer och att stödja framväxten av lokala grannskap. När industrikajen omvandlas till park blir landskapsarkitekturen en förändringsmotor som bidrar till social inkludering och framväxt av lokala ekonomier. Vinnaren är en inspirerande förebild för medborgardriven stadsutveckling och utforskar på ett innovativt sätt hållbarhetsbegreppet.”