Green Flag Award till Jonsereds Trädgårdar

Jonsereds Trädgårdar i Partille är den första kommunala trädgården i Sverige att få den prestigefulla utmärkelsen Green Flag Award. Utmärkelsen tilldelas väl skötta parker samt grönområden och är en ansedd norm för förvaltning av utemiljöer i Storbritannien och resten av världen.Personalen på Jonsereds Trädgårdar med Green Flag Awards flagga. Foto: Partille kommun


Med ett medvetet socialt och biologiskt mångfaldsarbete som genomsyrar hela parken gör trädgårdsmästare, arbetsledare och medarbetare Jonsereds Trädgårdar till det den är idag. Och nu tilldelas alltså trädgården Green Flag Award som ett bevis på sin höga internationella standard.


– Utmärkelsen är en fullträff för vårat långsiktiga ekologiska tänk och arbete med hållbarhet. Det här är något som vi arbetat målmedvetet med under en lång tid, säger trädgårdsmästare Peter Svenson.


Jonsereds Trädgårdar har en tydlig och målmedveten inriktning att så långt det är möjligt gynna biologisk mångfald. I trädgårdarnas västra del har det etablerats ett antal biologiska miljöer för att gynna olika individer. Det finns en faunadepå med gamla döda grenar och stjälkar från växter, ett stenröse i vilket groddjur, ormar och insekter gillar att hålla till samt ett antal vedtravar som är ett populärt tillhåll för spindlar, skalbaggar, gråsuggor och vildbin.


– Vi har cirka 400 arter och sorter på vår lilla yta. Det är något vi målmedvetet jobbar med, när det gäller växtval väljer vi oftast sådant som gynnar olika pollinerare. Vi använder alltid biologiska bekämpningsmedel. Vi stressar aldrig växter med konstgödsel eller liknande, utan allt vi gör är naturligt och vi handlar så långt det går lokalt växtmaterial, säger Peter Svenson.

Kommunens arbetsmarknadsenhet har förlagt delar av sin arbetslivsinriktade rehabverksamhet till Jonsereds Trädgårdar och man vänder sig till personer som av olika anledningar befinner sig en bit ifrån arbetsmarknaden.


– Trädgården ska vara en plats där man kan hitta nya trampstenar som tar en vidare i livet. Hela trädgården fungerar som ett växstöd till människor som behöver hjälp för att komma vidare ut i arbetslivet, säger Erika Bertilsson, arbetsledare på Jonsereds Trädgårdar.


Jonsereds Trädgårdar är den första kommunala trädgården och totalt den andra trädgården i Sverige som tilldelas utmärkelsen Green Flag Award. SLU:s campus Ultuna fick utmärkelsen första gången 2017.