Jokkmokk satsar miljoner på sporthall

Jokkmokk satsar mångmiljonbelopp på att rusta upp Östra skolans sporthall.

– Våra ungdomar är en viktig resurs och det är angeläget att kunna ge dem en bra skolmiljö. Därför gör kommunen nu en satsning för att rusta upp hallen så att den blir i gott skick för idrottsaktiviteter, säger Jokkmokks kommunchef Annika Almqvist.


Sporthallen och badet vid Östra skolan byggdes redan 1963 och nu är det dags för en rejäl renovering. Totalt satsas knappt 24 miljoner kronor i en första etapp och av dessa kommer 5,9 miljoner från Boverket via den så kallade skolmiljarden.


Renoveringen innefattar bland annat att få bort problem med mögel- och fuktskador samt en ventilation som är ändamålsenlig för dagens verksamhet och möter dagens krav på effektivitet. Både vatten- och avloppssystemen är gamla och har helt tjänat ut.  

– Det är i mycket en fråga om arbetsmiljö för alla, framförallt för skolpersonal och elever, men även för ledare och alla andra som nyttjar hallen, konstaterar Annika Almqvist.

Mellan 500 och 600 förskole-, grundskole och gymnasielever använder lokalerna, förutom alla barn och vuxna som är där på kvällar och under helgerna.

– Bra skolor i en bra skolmiljö med möjlighet till fritidsaktiviteter är ofta en väsentlig och ibland helt avgörande fråga för barnfamiljer. Vi måste kunna erbjuda skolorna lokaler med bra arbetsmiljö för idrottsundervisning. Det är ett sätt att bibehålla attraktionskraften på en hög nivå så att människor vill bo kvar och att fler vill flytta hit, fortsätter kommunchefen.

I denna första etapp kommer även tillgängligheten i hallen att avsevärt förbättras via hiss och om planerna går i lås ska renoveringsarbetet vara färdigställt under 2018. I nästa etapp finns planer för insatser i simhallen samt en ombyggd entré för att ytterligare öka tillgängligheten och skapa en mer inbjudande miljö.