Isbana ger plats för dansbana

Snart stänger isanläggningen på Heden i Göteborg. Istället ska det byggas en aktivitetspark för lek, dans, motion och idrott.


Hedens isbana är inte längre säker och får nu ge plats åt en flyttbar aktivitetspark. Foto: Maria Casacalenda (CC BY-SA 2.0)

Hedens bandybana (Arena Heden) invigdes i december 2008. Från och med december 2017 har isbanan varit öppen enbart för allmänhetens skridskoåkning och då på en mindre isyta än den ursprungliga bandybanan. I mars stänger isbanan.


– Anläggningen är gammal och inte längre säker utifrån ett miljöperspektiv. Vi har haft problem med läckage av köldbärarvätska och våren 2018 utfärdade miljöförvaltning ett föreläggande om skyddsåtgärder för att förhindra läckage. Dessutom går isanläggningens tillfälliga bygglov ut i sommar, förklarar Gösta Malmryd, tillförordnad avdelningschef på idrotts- och föreningsförvaltningen.

En idé om att bygga en dansbana med tak i centrala Göteborg kom från en medborgare genom ett så kallat Göteborgsförslag. Hösten 2017 fick idrotts- och föreningsförvaltningen uppdraget att hitta en lämplig plats för en sådan dansbana.


– När isbanan nu ska avvecklas så föreslår vi en dansbana, bollplan och annan utrustning som tillsammans kan bilda en aktivitetspark. Vi vill utforma dansbanan så att den även ska gå att använda vid event som redan idag genomförs på Heden, säger Gösta Malmryd.

Idrotts- och föreningsförvaltningen räknar med att aktivitetsparken ska kunna vara kvar på Heden ett antal år framöver men är förberedda ifall den måste flyttas inom några år.


– Eftersom tidsplanen för framtida utveckling av hela Heden i dagsläget är osäker så vill vi att aktivitetsparken till stor del ska gå att montera ner och byggas upp igen på annan plats, säger Gösta Malmryd.

Projektets första delar börjar redan i vår och är finansierade. För att kunna genomföra hela projektet krävs gillande från kommunfullmäktige. Planen är att allt ska vara klart 2020.