Lyssna på innovativa förslag om hållbara grönytor

Sexton bidrag har kommit in till innovationstävlingen för naturbaserade lösningar och ekosystemtjänster i utemiljöer. Nu bjuder IVL Svenska Miljöinstitutet, Naturvårdsverket, Formas och Vinnova in till ett digitalt inspirationsseminarium där vinnarna presenteras.


IVL Svenska Miljöinstitutets innovationstävling har målet att hitta nya lösningar som både bidrar till biologisk mångfald och skapar attraktiva utemiljöer i våra städer.
IVL Svenska Miljöinstitutets innovationstävling har målet att hitta nya lösningar som både bidrar till biologisk mångfald och skapar attraktiva utemiljöer i våra städer. De 16 tävlingsbidragen presenteras den 17 december i ett digitalt event som är öppet för alla. Foto: IVL Svenska Miljöinstitutet

– Tävlingsbidragen visar hur våra utemiljöer kan fylla många fler funktioner än de vi vanligtvis tänker på. Vi har fått in förslag på allt från tjänster till produktlösningar, från både etablerade företag och enskilda innovatörer, säger Lovisa Bengtsson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Målet med innovationstävlingen är att hitta nya lösningar som både bidrar till biologisk mångfald och skapar attraktiva utemiljöer i våra städer. Med utemiljöer menas i detta fall lekplatser, skol- och förskolegårdar, parkmiljöer, innergårdar i flerfamiljshus, arbetsplatser och idrottsplatser.


Innovationstävlingen arrangeras av IVL med stöd från Naturvårdsverket som en del i arbetet med hållbar plastanvändning och som en uppföljare på förra årets tävling om hållbara och naturliga alternativ till konstgräs. Alla tävlingsdeltagare får ta del av expertgruppens utvärdering och feedback. De bästa bidragen får sedan möjlighet att kvalificera sig vidare för fortsatt stöd och utveckling hos Formas och Vinnova.


– Vi är glada att kunna erbjuda den här möjligheten och att vi får chansen att lyfta fram och stötta innovativa och hållbara lösningar. Vi hoppas att eventet kommer leda till att beställare blir inspirerade att satsa på sina grönytor och att de nya idéerna hittar platser där de kan förverkligas, säger Lovisa Bengtsson.

Bidragen har delats in i två klasser utifrån var de befinner sig i sin utveckling och sedan bedömts utifrån ett antal parametrar. Granskningsgruppen består av experter från akademi och näringsliv. Vinnaren i respektive klass presenteras under ett digitalt inspirations- och innovationsevent den 17 december. Evenemanget är öppet för alla och om du vill delta anmäl dig här.