Ny typ av skatepark kan få fler att våga testa skateboard

Hur kan skateanläggningar bli mer inkluderande genom fysisk gestaltning? Nu lanseras forskningsrapporten Inkluderande skateanläggningar där Sveriges skateboardförbund och White arkitekter har genomfört en studie tillsammans med ickenormativa skateboardåkare och tagit fram förslag på hur anläggningarna kan utformas för att fler ska känna sig välkomna i framtidens skateparker.


#inkluderandeskateparker #skateboard
En annorlunda utformning av skateparker skulle kunna göra så att fler vågar prova på skateboard. Foto: White arkitekter

Killar och män utgör idag 78 procent av medlemmarna i Sveriges skateboardföreningar och intresset förväntas öka då skateboard blir en OS-sport 2020. Det finns många sociala och mediala initiativ för att göra skate till en mer jämställd och jämlik aktivitet men det saknas projekt som har undersökt hur skateanläggningar i sig kan utformas för att bli mer inkluderande.


– Vi är ett förbund som vill se en jämställd, jämlik och inkluderande skatekultur och genom att undersöka hur design av skateboardmiljöer kan påverka detta får vi ytterligare ett verktyg som kan ta oss närmare vår vision, säger Niklas Boström, föreningsutvecklare på Sveriges skateboardförbund.

Resultatet av studien visar att dagens skateanläggningar har byggts utifrån normer som bidrar till att exkludera underrepresenterade grupper. Lösningen för att fler ska våga ta plats och känna sig bekväma i skateparkerna är en multifunktionell utformning med rumslig variation, snällare åkytor, tillgänglighet, trygghet och karaktärsstark design.


– De flesta skateparkerna är idag enfunktionsanläggningar, gjorda i betong med tydlig kant och hög svårighetsgrad. Jag är övertygad om att en kreativ och normmedveten utformning av skateanläggninar kan bidra till att skate blir en mer jämställd aktivitet som fler vågar pröva på, säger Fredrik Angner, ansvarig landskapsarkitekt på White.


Arbetet med Inkluderande skateanläggningar har letts av experter inom normmedveten gestaltning och bygger på en metodik som White har arbetat fram i det internationellt uppmärksammade projektet Flickrum i det offentliga.


– Om vi vill skapa inkluderande platser är det grundläggande att involvera underrepresenterade grupper i designprocessen och att medskapandet blir en del av platsen efter att anläggningen står klar. Det arbetet ligger dessutom helt i linje med FN:s barnkonvention, Rebecca Rubin, processledare och arkitekt på White.

Projektet är finansierat av White Research Lab och Sveriges skateboardförbund. Läs hela rapporten Inkluderande skateanläggningar här.