Ny typ av skatepark kan få fler att våga testa skateboard

Hur kan skateanläggningar bli mer inkluderande genom fysisk gestaltning? Nu lanseras forskningsrapporten Inkluderande skateanläggningar där Sveriges skateboardförbund och White arkitekter har genomfört en studie tillsammans med ickenormativa skateboardåkare och tagit fram förslag på hur anläggningarna kan utformas för att fler ska känna sig välkomna i framtidens skateparker.