Inkluderande idrott får internationell uppmärksamhet

Riksidrottsförbundets arbete med inkludering skapar stort intresse i Europa. Lillemor Lindell och Sofia B Karlsson, Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna, har hittills besökt Finland, Belgien och Tyskland för att berätta om det stöd som ges för att skapa inkluderande idrottsförbund och idrottsföreningar.Utbytet mellan europeiska länder är ett samarbetsprojekt, ASPIRE, Activity, Sport and Play for the Inclusion of Refugees in Europe, som finansieras av EU. 13 olika organisationer från elva länder deltar i projektet. Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna finns med i styrgruppen och har även varit drivande att ta fram en kunskapsmodul för att underlätta för organisationer att ta del av varandras arbete.


– Vårt arbete lägger mycket fokus på att prata om vikten av att titta på de egna normerna och att ansvaret för förändring ligger hos de med makt och de som i dag har fördelar genom att de tillhör just normen, säger Sofia B Karlsson, Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Riksidrottsförbundets bidrag i utbytet är kunskaper och erfarenheter av att arbeta med och skapa inkluderande idrottsförbund och föreningar. Utifrån det arrangeras föreläsningar, workshops och praktiska övningar.


– De är just att vi erbjuder våra medlemsförbund och föreningar stöd i form av kompetensutveckling och utbildningar som väcker stort intresse i de andra länderna. Likaså hur vi arbetar i idrottssvaga områden, ofta också socioekonomisk svagare, för att genom nya former få fler i rörelse, inspirera och involvera till ledarskap inom idrotten, säger Lillemor Lindell, Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsförbundets utbildning, 5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott, har även valts ut som ett av de mest inspirerande initiativen av EU-kommissionen vad gäller EU:s projekt ALL IN Towards gender balance in sport.