IFU Arena har valt att bli Kranmärkt

IFU Arena i Uppsala strävar efter att låta hållbara och klimatsmarta lösningar genomsyra hela verksamheten. Solceller på taket och laddningsstationer för elbilar på parkeringen är en självklarhet liksom att hjälpa föreningar ordna insamlingar och loppmarknader för att återanvända så mycket sportutrustning som möjligt. Nu har turen kommit till dricksvattnet.