Idrottsrörelsen ur synk med dagens unga

Dagens unga i Sverige är mer olika varandra än en ungdomsgeneration någonsin varit men det finns ändå tydliga drag som utmärker dem som grupp. Ungdomsbarometern 2021 visar på en generation som förväntar sig möjlighet att påverka. De är hälsointresserade, samhällsengagerade och ställer rekordhöga krav på delaktighet. Samtidigt är allt fler helt ointresserade av tävlande.


en innebandyboll symboliserar att dagens unga ställer andra krav på idrottsrörelsen än tidigare generationer.
Dagens unga ställer andra krav på idrottsrörelsen än tidigare generationer. De är också mer samhällsengagerade och vill ha möjlighet att vara delaktiga och kunna påverka föreningslivet. Ett engagemang som kan vara en stor tillgång om det fångas upp. Foto: Pavla Kozáková, Pixabay

Varje år genomför analysföretaget Ungdomsbarometern Sveriges bredaste studie bland ungdomar i åldern 15–24 år och resultatet sammanställs i ett flertal olika områden. En av rapporterna är framtagen i samverkan med Riksidrottsförbundet för att ge en inblick i både hur dagens unga tänker i stort och deras inställning till idrottsrörelsen och förutsättningar för att vara aktiva.


– Vi behöver bli bättre på att fånga upp allt det engagemang och den önskan att få vara med och påverka samhället och sitt eget liv som finns hos unga idag. De är vana att göras delaktiga både hemma och i skolan på ett sätt som generationer innan dem inte är. Denna värderingsdrivna ungdomsgeneration är och kan ännu mer vara en otrolig tillgång för föreningslivet, säger Malin Träff, sakansvarig barn- och ungdomsidrott Riksidrottsförbundet.


Undersökningen visar att intresset för att leva ett aktivt, hälsosamt liv fortsätter att öka och att unga framför allt tränar för att de mår bra av att använda kroppen, känna sig starka och lära sig nya saker. Resultaten bekräftar även att polariseringen mellan de som vill tävla och de som inte vill tävla fortsätter att öka. Det är helt enkelt färre och färre som tycker det är viktigt att få tävla, samtidigt som det blir allt fler som är helt ointresserade av tävlande.

– Det pågår ett stort förändringsarbete just nu där vi inom idrottsrörelsen vrider och vänder på vad idrott är och kan vara. För att komma framåt måste vi vuxna våga ifrågasätta hur vi tränar och tävlar idag och lyssna på vad barn och unga säger att de vill ha och behöver. I stället för att försöka anpassa barn och unga till verksamheten behöver vi vara beredda att anpassa verksamheten efter de som den är till för, säger Malin Träff.


Mer än hälften av de tillfrågade i studien menar att idrottandet är ett sätt att koppla av eller tänka på annat. Samtidigt visar resultatet på en tydlig ökning av andelen som säger att de inte tränar alls på grund av att de inte känner att de duger eller är duktiga nog.


– Det är en oerhört oroande utveckling som vi måste ta på stort allvar. Vi vet att unga idag upplever en stark inre press och att den har ökat betydligt bara de senaste fyra–fem åren. Det är exempelvis viktigare för den här ungdomsgenerationen än tidigare att få bra betyg och att göra sina föräldrar stolta. Idrotten får inte bli ytterligare en källa till press och stress, tvärtom vill och behöver vi kunna vara en motkraft till just det, säger Malin Träff.

Läs Ungdomsbarometerns rapport här.