Idrottsförbund i samarbete för multifunktionella idrottshallar

Bristen på idrottshallar är stor och det behövs hallar som är tillgängliga för flera olika aktiviteter och utövare. Därför inleder fem av de största förbunden för inomhusidrott – Basketboll-, Gymnastik-, Handboll, Innebandy- och Volleybollförbundet – nu ett samarbete med White arkitekter för att ta fram ett koncept för den moderna idrottshallen.


Flera olika aktiviteter behöver kunna använda samma hall för att ge fler chansen att röra på sig. Foto: Marino Bobetic/Unsplash

Projektet Den moderna idrottshallen för idrott och skola ska bidra till ökad rörelseglädje och präglas av multifunktionalitet och yteffektivitet. Projektet ägs gemensamt av Basketboll-, Gymnastik-, Handboll, Innebandy- och Volleybollförbundet och delfinansieras av Riksidrottsförbundet med stöd från White arkitekters forsknings- och utvecklingsavdelning White Research Lab.


Genomgående för konceptet är hållbarhet: Social hållbarhet genom att idrottshallen lyfts som en mötesplats som uppmuntrar till att fler blir aktiva och kan utveckla sin rörelseförståelse samt ekonomisk och ekologisk hållbarhet genom en hållbar livscykelkostnad på hallen.

– Det här samarbetet ger oss chansen att skapa mer attraktiva idrottshallar som såväl skolan som idrottsrörelsen kan få nytta av, helt i linje med det ökade intresse kring rörelse och folkhälsa vi ser i samhället. Vi bidrar med egen forskning och lösningar som skapar mervärde för såväl utövare som samhälle, säger Niklas Singstedt, ansvarig arkitekt på White.


Främsta målgruppen för den moderna idrottshallen är barn och ungdomar inom idrottsrörelsen och skolan. Genom en inkluderande process och dialog som fångar in olika perspektiv av rörelse och idrottande kommer idéer och synpunkter att hämtas in från de medverkande förbunden, barn och ungdomar, föräldrar och ledare, Sveriges Kommuner och Landsting och andra intressenter.


– Gymnastiken växer och det finns ett stort behov av att korta köer och få fler målgrupper att känna sig välkomna. Det är extra viktigt att framtida idrottshallar kan möta den verksamhet som bedrivs i föreningarna runt om i landet både idag och i morgon, säger Gymnastikförbundets projektledare Daniel Glimvert.


Konceptet för framtidens idrottshall kommer att kunna användas av kommunala och privata aktörer som mall och inspiration i byggandet av moderna idrottshallar, för såväl träning som skolundervisning i idrott och hälsa. Idrottshallen ska också kunna nyttjas till tävling på lägre nivåer inom respektive idrott.

Projektet startar i oktober 2019 och beräknas vara klart i april 2020 då det planeras att visas upp i samband med Träffpunkt idrott i Göteborg 17–19 mars.