Idrotts- och kulturcentrum med fokus på flickor

Idag presenteras utvecklingen av Vårbergs IP på konferensen Framtidens Idrotts- & Fritidsanläggningar. Målet är att skapa ett idrotts- och kulturcentrum som aktiverar de närboende, med särskilt fokus på flickor.Projektet ingår i Stockholms stads satsning Fokus Skärholmen om 4000 nya bostäder, skolor, förskolor, service, mötesplatser och grönområden där social hållbarhet står i fokus.


Den befintliga idrottsplatsen ska utvecklas till ett inkluderande idrotts- och kulturcentrum som aktiverar alla närboende, såväl flickor som pojkar, unga som gamla. Projektet har som mål att nå de som inte är fysiskt aktiva med särskilt fokus på flickor.


Förutom en multihall för idrott planeras ett kulturcentrum med scen för musik och teater, fritidsgård och café. Istället för den sedvanliga inhägnade idrottsplatsen planläggs en mer öppen parkmiljö med både sociala ytor och fotbollsplan, klättervägg, pingis, boule och upplyst löparbana.


På konferensen presenteras projektet av Sophie Dahlberg från Stockholms stad och Klas Eriksson från AIX Arkitekter.