Programserie granskar idrottens himmel och helvete

Idrottsrörelsen har över tre miljoner medlemmar och hur vi leder och fostrar barn och unga inom idrotten spelar roll för vårt samhälle. UR:s programserie Idrottens himmel och helvete granskar och belyser problematik som både de som idrottar och de som leder idrott ställs inför. Programmen tar denna gång upp bland annat matchfixning, depression, ätstörningar, mångfald, inkludering, jämställdhet och barnkonventionen.


#idrottenshimmelochhelvete #ur
Johanna Ojala, Niklas Hyland och Elin Norberg är reportrar i UR:s Idrottens himmel och helvete säsong 3. Foto: UR

– Vi möts ständigt av rapporter om barns ökande stillasittande. Samtidigt är förväntningar och krav på resultat en av anledningarna till att barn slutar idrotta tidigt. I den här programserien vill vi därför lyfta upp ett barnperspektiv där alla är med utifrån sina förutsättningar, säger Niklas Hyland, producent.

Det första avsnittet handlar om hur kriminella gäng ibland rekryterar idrottande ungdomar med mutor för att få till uppgjorda matcher. Medverkande är bland andra kriminalkommissarie Fredrik Gårdare som arbetar just med brott inom idrotten. Vi ser också ett inslag om Nattfotbollen i Norrköping som är ett initiativ med syfte att förhindra utanförskap och arbeta med allas lika värde och ömsesidig respekt på och utanför planen.


Att barn och unga kan må dåligt inom idrotten är ingen hemlighet. I andra avsnittet möter vi rullstolsburne Aron Andersson som är en stor inspirationskälla för många av dem som tror att livet är slut när man drabbats av sjukdom. Aron har hjälpt 15-åriga Oscar Tarantino som efter en benamputation blev deprimerad. Vi möter också skidåkaren Nisse Wersén som har setts som en enorm talang med många framgångar, men som drabbades av djup depression och till sist tänkte ta sitt liv.


I avsnitt tre träffar vi flera som haft ätstörningar kopplade till sitt idrottsutövande. Hockeykillen Mattias Höglund började träna lite extra och drog ner på kaloriintaget och fick då kommentarer på Instagram om hur snygg han blivit. En trigger som snabbt gjorde att anorexin tog över hans tankar och liv. Döden var bara några minuter bort när det vände.

Avsnitt fyra, fem och sex handlar om jämställdhet, rätten till idrott och hur barnkonventionen gör att barnen ska lyssnas på mer än tidigare. I avsnittet Jämställdhet möter vi bland andra Sam Larsson som är transperson och som stöter på problem i den könsindelade idrotten. I Rätten till idrott handlar det bland annat om hur nya svenskar kan inkluderas och i avsnittet Barnkonventionen träffar vi ICA-sponsorn och politikern som använder ekonomiska styrmedel för att vrida idrotten mot ett rättvisare tänk.


Reportrar i programserien är Niklas Hyland, Johanna Ojala och Elin Norberg och programmen kan ses på UR Play. Där finns även ett stort antal korta videos under titeln Pratstartare om idrott som är tänkta att användas i idrottsutbildningar. Dessa videos är framtagna i dialog med Riksidrottsförbundet och Sisu idrottsutbildarna. Se dem här.