Idrott utan gränser stärker barns självförtroende

Ett samarbete har inletts mellan föreningen Idrott utan gränser, Tyresö kommun och fastighetsbolaget Wallenstam för att stärka barns självförtroende och minska utanförskap i Tyresö. Metoden går ut på att låta idrott bli en väg in i gemenskap för barn och ungdomar.


#idrottutangränser #tyresö
Admir Lukacevic, grundare av Idrott utan gränser som introducerar meningsfulla fritidsaktiviteter för barn för att stärka deras självförtroende och självkänsla. Foto: Idrott utan gränser

Under 2019 har Idrott utan gränser arbetat med 18 900 barn på 90 skolor i sex kommuner runt om i landet. Nu är verksamheten även igång i Tyresö.


– Jag kom till Sverige som sjuåring och växte upp i ett utanförskapsområde där det var svårt att se möjligheter för framtiden, idrotten blev en kraft till förändring. På Idrott utan gränser arbetar vi för att stärka barn och ungdomars självförtroende och självkänsla och vi är väldigt glada över att nu vara igång i Tyresö, säger Admir Lukacevic, grundare av Idrott utan gränser.


Grundidén för Idrott utan gränser är att introducera meningsfulla fritidsaktiviteter på idrottslektioner och raster, efter skolan och under lov för att barnen ska få göra något meningsfullt. Ett initiativ som resulterade i att Admir Lukacevic fick ta emot ett kungligt pris 2008 för sitt arbete för barnen.


– Vår metod bygger på att genom trovärdiga förebilder se, berömma och bekräfta varje barn. Med ambitionen att de ska våga delta aktivt, våga misslyckas, våga skapa sociala relationer och våga säga nej. Barn som mår bra presterar också bättre i skolan. Vi vill bidra till att fler barn klarar kunskapsmålen och ser möjligheter för framtiden, säger Admir Lukacevic.

Idrott utan gränsers verksamhet bygger på en samverkan mellan kommun, skola och föreningsliv. Först ut i samarbetet med Tyresö kommun är Njupkärrs skola, en F-6-skola med cirka 300 elever och Nyboda skola en 4-9 skola med drygt 400 elever.


– Det känns väldigt roligt att vi inom skolan får möjlighet att bidra i det viktiga arbetet med att skapa en meningsfull fritid för våra elever. En aktiv fritid ger barn och elever utrymme att växa, något som vi vet även kan ge positiva ringar på vattnet i kunskapsutvecklingen, säger Johan Ahlkvist, skolchef grundskola i Tyresö kommun.