Ideella fröräddare fick Kålrotsakademiens Stora Pris

Föreningen Sesam mottog Kålrotsakademiens Stora Pris under Mångfaldskonferensen på Naturhistoriska museet i Stockholm. Föreningen får priset för sitt arbete med att leta upp och bevara kulturväxter.


Föreningens Sesam har tilldelats Kålrotsakademiens Stora Pris för sitt bevarande av kulturväxter. Foto: Patrik Arneke

Akademien belönar Sesams framsynta och oegennyttiga insatser med motiveringen: ”Föreningen Sesam har sedan 1982 verkat för att bevara den mångfald som finns hos trädgårdens och åkerns växter. Hängivna odlare runt om i landet har genom praktiskt arbete räddat ett stort antal äldre sorter som annars hade varit utdöda för alltid. Genom att upprätthålla och förmedla kunskap om fröodling och utan ersättning skänka frön till varandra har föreningen Sesam skapat ett system för att bevara vårt levande kulturarv där det bäst hör hemma – på åkern, i trädgården och på matbordet.”


Priset mottogs av ordföranden Agneta Magnusson som blev mycket rörd. Hon berättar hur Sesams medlemmar lärde sig konsten att fröodla och på så vis kunnat rädda kanske hundratals olika kulturväxter som annars hade gått förlorade för alltid. Efter hand utökade man verksamheten och började även spåra upp växter runt om i Sverige.

– I början var det en ganska liten förening, men idag finns 1 300 medlemmar och många unga människor har anslutit sig till föreningen, berättar Agneta Magnusson.

Det finns idag ett jättesug efter att odla grönsaker. Kålrotsakademiens ledamot Matti Leino, själv medlem i föreningen sedan 1993, berättar hur Sesam arbetat:


– Allt började med ett antal odlingsintresserade personer som inte ville nöja sig med att odla det som fanns att välja på den tiden – två sorters morot, en purjolök och en ärta. Medlemmarna lärde sig konsten att ta egna frön för att kunna föröka fler växter. Sedan bytte man frön med varandra. Allt detta skedde långt innan någon brydde sig om mångfald och kultursorter.

Gammal svensk rova är en av de första sorter som Sesam räddade.

– Man trodde då inte att det fanns några lantrovor kvar alls, men så hittade man denna skatt och det sporrade föreningen att fortsätta sitt arbete. Även den skånska Maglaby gråärt är räddad till framtiden och kommer att vara en av de sorter som kommer att odlas på åker igen, berättar Matti Leino.

Han poängterar att fröräddning är ett tålamodskrävande arbete som tar tid.


– Om man börjar med fem frön så tar det tid innan man kan odla för att äta och ännu längre för att sälja. Då behöver man kilovis.

Sesam har samverkat med Nordgen och POM – programmet för odlad mångfald och utbytt kunskap och material. Detta arbete har utförts helt ideellt. Sesams mål är att leta reda på och bevara äldre sorter. Föreningen anser att man bäst bevarar genom att odla och äta.