Huddinge bygger miljöcertifierad idrottshall

I Huddinge har bygget av Glömstahallen påbörjats, en fullstor idrottshall på ca 1 800 kvadratmeter med tillhörande konstgräsplan i 7-mannastorlek, löparbanor, hoppgrop samt en bilparkering.


Den nya Glömstahallen kommer att certifieras med Miljöbyggnad Silver på byggnaden och Guld på Energi. Illustration: Arcona arkitekter

Glömstahallen byggs på en ängssluttning och ambitionen är att området ska ha en så hög grönytefaktor som möjligt. Hallens lågdelar kommer att ha sedumtak och fasaderna på högdelen förses med växtgaller för klätterväxter. Som avskiljning mellan idrottsplats och parkering anläggs en gabionmur med klätterväxter.

Byggnaden på ca 1 800 kvadratmeter omfattar en fullstor idrottshall samt en liten cafédel. Glömstahallen är ritad av Arcona arkitekter som även varit delaktiga i Glömstaskolan och man knyter ihop dessa byggnader arkitektoniskt med fasaddekorationer av corténplåt.


Projektet har stort miljöfokus och förutom att bli certifierade med Miljöbyggnad Nivå Silver på byggnaden och Nivå Guld på Energi så har man även satt upp utmanande mål vad gäller avfallsstatistik som följs upp varje månad och presenteras för samtliga deltagare i projektet.

Ett samarbete med EU-projektet ”Energibyggare” kommer också att pågå under produktionstiden. För att klara EU:s energimål 2020 pågår en satsning på kompetenshöjning inom lågenergibyggande. Utbildningen riktar sig till alla yrkesgrupper som arbetar på en byggarbetsplats och som genom sitt agerande kan påverka hur energieffektiv en byggnad blir.


Projektet Glömstahallen ska vara färdigställt i augusti 2019.