Hot stoppar kvälls- och helgarbete

En medarbetare i Hammarkullehallen i Göteborg blev i förra veckan utsatt för hot och misshandel under sitt arbetspass. Fackförbundet Kommunal lägger nu ett skyddsstopp på hallen som träder i kraft idag klockan 17.00.


– Vi håller hallen stängd under kvällar och helger tills vidare, säger Maria Westberg, enhetschef på idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborg. Nu håller vi på att se över åtgärder för att säkra arbetsmiljön för våra medarbetare.

Kommunal har identifierat tre incidenter under hösten, den senaste skedde i förra veckan då en medarbetare blev fysisk attackerad.


– Vi har tagit fram en omfattande handlingsplan sedan tidigare och vi intensifierar nu arbetet ytterligare för att säkra arbetsmiljön. Vår förhoppning är naturligtvis att kunna öppna som vanligt igen så snart som möjligt, säger Maria Westberg.


I handlingsplanen beskrivs ett flertal åtgärder på både lång och kort sikt. Det handlar bland annat om dubbelbemanning under kvällar och helger, tätare och bättre dialog med skola, föreningar och stadsdelsförvaltning samt vissa tekniska säkerhetslösningar såsom kameror, personlarm, inpasseringskort etc.


Hallen är öppen som vanligt dagtid för skolans verksamhet.