​Tre nya ytor för hjulsport byggs i Helsingborg

Under hösten bygger Helsingborg tre nya skateparker och aktivitetsytor för hjulsport i tre olika stadsdelar. De nya ytorna är framförallt till för barn och unga och utformade för att passa både nybörjare och lite mer erfarna. Om allt går enligt plan står de färdiga vid årsskiftet 2020/2021.