Hjälper föreningar att bli mer inkluderande

Många föreningar är tydliga med att de välkomnar alla. Men att bara vilja och att säga det räcker inte alltid hela vägen fram. För att alla på riktigt ska känna sig välkomna krävs samtal, reflektion och ett gemensamt arbete. Nu har ett nytt metodmaterial tagits fram i Göteborg som ska hjälpa föreningar i detta arbete.


Det nya metodmaterialet är ett stöd för att göra föreningslivet mer inkluderande. Illustration: Göteborgs Stad, visuell kommunikation

– Vi vill bidra till ett mer öppet föreningsliv i Göteborg där alla känner sig välkomna. Med hjälp av det här metodmaterialet tror vi att föreningarna kan få en bra hjälp att börja prata om inkludering, normer och osynliga regler, berättar Madeleine Eriksson, konsulent på idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborgs Stad.

Det är RFSL som på uppdrag av Göteborgs Stad tagit fram materialet i bred samverkan med idrotts- och föreningsförvaltningen, social resursförvaltning, kulturförvaltningen, stadsledningskontoret, stadsdelsförvaltningarna och Västra Götalands Idrottsförbund.


Med hjälp av vägledningen kan föreningar lära sig mer om inkludering, diskriminering, normer och normkritik. Varje avsnitt avslutas med reflektionsfrågor. Här finns också guider för hur en förening kan ta fram policys och handlingsplaner samt övningar för att skapa samtal och reflektioner.

Metodmaterialet finns tillgängligt på Göteborgs Stads webbplats.