Historisk entrépark blir modern, lekfull mötesplats

Entréparken till Slottsskogsvallens idrottscentrum i Göteborg ska rustas upp inför stadens 400-årsjubileum 2021. Nu är arkitekttävlingen för utformningen avgjord och det vinnande förslaget SPEG-LING är framtaget av Nyréns Arkitektkontor.Slottsskogsvallens entrépark planerades som en pampig entré och förgård till Slottsskogsvallen, som var en del i Göteborgs Stads 300-års jubileum 1921. Sedan dess har både parken och Slottsskogsvallen använts som arena för såväl stora evenemang som för vardaglig träning, vardagsliv och nöjen i olika former.


Förslagen på den nya upprustningen skulle visa hur entréparken med tillhörande skogsbeklädda kullar kan rustas upp, kompletteras och utvecklas. Särskilt fokus skulle ligga på att föreslå nya inslag som gör parken till en aktiv och attraktiv mötesplats. Stadens förhoppning är att parken återigen ska väcka besökarnas intresse och skapa glädje kring fysisk aktivitet i olika former.


– Vinnarna har på ett bra sätt lyft fram platsens unika kvaliteter, de bygger vidare på och utvecklar den historiska kontexten samtidigt som de ger förutsättningar för området att bli en modern aktivitetspark, säger Anders Ramsby, tävlingsjuryns ordförande och förvaltningsdirektör vid idrotts- och föreningsförvaltningen.

Nyréns Arkitektkontors vinnande förslag visar hur parken kan bli en lekfull plats för spontanidrott, motion och fysisk aktivitet. Parken rustas upp, kompletteras och utvecklas med tillägg och rumsliga möjligheter som kan byggas ut i etapper. Förslaget utgår från ett tydligt perspektiv på inkludering och jämställdhet där unga tjejers behov särskilt står i fokus.


– Jämställda och inkluderande platser är något vi brinner särskilt för och vi tycker det är en viktig demokratifråga att offentliga platser är till för alla. Eftersom studier visar att många unga, särskilt tjejer, rör sig för lite vill vi skapa platser som på ett aktivt och lekfullt sätt gör att fler tycker det är kul att röra på sig, säger Emma Pihl, planeringsarkitekt på Nyréns Arkitektkontor.

I förslaget finns plats för både spontana initiativ och mer organiserade aktiviteter. Idag finns en större efterfrågan på aktiviteter som inte är typiska föreningsaktiviteter. Många vill vara i ett sammanhang, en form av semiorganiserade aktiviteter där du kan dyka upp när du vill utan att vara medlem. Spontant men ändå organiserat. Särskilt tjejer uttrycker en preferens för denna plattform.


– Tiden är förbi att rita skejtparker och fotbollsplaner och annat som framför allt killar använder, nu ska alla ta plats. Vi jobbat med begreppen on-stage, off-stage och backstage. För att ta bort tävlingsmoment och sänka trösklarna så fler kan ta plats på sina egna villkor, säger Petra Lindeqvist, landskapsarkitekt på Nyréns Arkitektkontor.

En central plats med spegeltak blir en av flera mångfunktionella ytor för spontanidrott och dans med fokus på att locka fler tjejer till fysisk aktivitet. Spegeltaket kan bli en symbol för parken och en dragare med ett unikt program. Platsen möjliggör en bredd av aktiviteter där det är enkelt att välja grad av deltagande.

Det vinnande arkitektteamet får nu i uppdrag att göra ett färdigt förslag och ta fram bygghandlingar. Byggstart beräknas till 2019 och målet är att parken ska vara helt klar till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.